Platforma energetyczna schodzi piętro niżej

Oprogramowanie INNSOFT-u wdrożone na internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną (poee) rozszerzyło dotychczasowe możliwości obrotu na platformie. Platforma liczy na pozyskanie dużych odbiorców końcowych i zwiększenie obrotu o 3 do 6% w ciągu półrocza.

W chwili obecnej z poee korzystają 22 spółki dystrybucyjne, 5 spółek z grona wielkich wytwórców energii, 2 spółki obrotu oraz kilku producentów energii ze źródeł alternatywnych. Platformą powstałą w marcu ub. roku zarządza spółka-córka Elektrowni Bełchatów – Elektrownia Bełchatów II. Dotychczasowa formuła umożliwiała obrót zasobami energetycznymi w okresach miesięcznych. Wielkość obrotu energią wykonanego za pośrednictwem platformy wyniosła od początku istnienia 600 tys. MWh.

Spółka zarządzająca platformą pobiera 0,4% prowizji od wartości każdej MWh w zawieranych transakcji. Uzyskiwane przychody pokrywają w całości koszty obsługi platformy. W związku z wprowadzanymi zmianami, przedstawiciele Elektrowni Bełchatów II liczą na zwiększenie obrotów oraz liczby uczestników platformy. Jak dotąd minimalną jednostka rozliczeniową była 1 MWh, tym samym platforma kierowana była raczej do grupy ok. 600 największych podmiotów kupujących 10 tys. GWh rocznie – pośredników i dystrybutorów, którzy dokupowali na platformie brakujące im ilości energii.

„Planujemy wzrost obrotów liczony w wolumenie dostarczonej energii o 3% do 6% w ciągu półrocza. Chcemy też, żeby platforma zeszła „piętro niżej” – zakładamy, ze docelowo głównymi uczestnikami strony popytowej platformy będą duzi odbiorcy końcowi” – powiedział prezes zarządu Elektrowni Bełchatów II, Tadeusz Banasiak.

Nowe oprogramowanie dostarczyła firma INNSOFT, posiadająca ok. 30% rynku rozwiązań pomiarowych i rozliczeniowych na rynku energetycznym oraz wspomagania zarządzania gospodarowaniem energią. Nowe oprogramowanie wprowadza możliwość obrotu na rynku godzinowym, pełniejszy dostęp do informacji o cenach rynkowych na wszystkich prowadzonych w ramach poee rynkach, czy możliwość zgłaszania zawieranych kontraktów do WIRE. W związku ze zmianami, poee obsługuje teraz Rynek Energii Konwencjonalnej (REK) i Rynek Energii Odnawialnej (REO). Na REK obsługiwane są umowy terminowe i dobowo-godzinowe, na REO terminowe i niegrafikowe (bez konieczności zgłaszania kontraktów do Operatora Sieci Przesyłowych).

Finansową obsługą platformy zajmie się LG Petro Bank. Oprócz narzędzi do zabezpieczenia i rozliczenia transakcji, bank dostarczy ponadto korzystne produkty kredytowe dla uczestników platformy.