Plany profesjonalistów na 2016 rok

Kentico Software i Millward Brown przeprowadziły ankietę wśród kadr zarządzających agencjami marketingowymi. Dotyczyła ich planów na 2016 rok. Większość planuje zatrudnienie nowych ludzi oraz inwestowanie w oprogramowanie.

Wśród odpowiedzi chęć zatrudnienia wyrażało 81% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się wspomniane inwestycje w specjalistyczne oprogramowanie - to planuje 71% badanych. Na miejscu trzecim znalazły się również inwestycje, ale w sprzęt. Takich zakupów chce dokonać 61%. Ponad połowa (52%) planuje odciążenie swojej firmy poprzez outsourcing.

Plany profesjonalistów na 2016 rok

Na kolejnych miejscach znalazły się plany przejęcia mniejszych firm - to ważny punkt w planach 45% respondentów. Niewiele mniej, 44%, chce zmienić dotychczasową platformę i CMS. Ponad 1/3 planuje połączyć swoje siły z inną firmą. Wracając do pierwszego miejsca, zatrudniani będą przede wszystkim pracownicy znający się na big data i DMP. Takie wymagania ma 91% badanych. Dziesięć procent mniej poszukiwać będzie ludzi zajmujących się sprzedażą wielokanałową.