Plan zrealizowany

Microsoft Business Solutions (Navision Software Polska) w 2002 r. potroił obroty. Liczba klientów wykorzystujących rozwiązania MBS zwiększyła się do 360.

Microsoft po przejęciu polskiego oddziału Navision zamierzał znacząco wzmocnić pozycję firmy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W 2002 r. producent pozyskał kolejnych 15 klientów na system MBS Axapta, przejęty przez Navision po połączeniu z firmą Damgaard. Rozwiązanie Microsoft Business Solutions-Navision (dawniej Attain) zakupiło również 15 przedsiębiorstw a kolejnych 7 firm zwiększyło liczbę licencji. System XAL, który pozostał w ofercie MBS po przejęciu Navision, w 2002 r. wybrało 13 przedsiębiorstw.

Dalszy wzrost sprzedaży Microsoft Business Solutions zamierza realizować głównie poprzez rozbudowę kanału sprzedaży swoich produktów. Do połowy 2003 r. MBS planuje zwiększyć liczbę partnerów wdrożeniowych do ok. 50.