Piractwo ciężkim przestępstwem w Unii Europejskiej?

Komisja Europejska zamierza przedłożyć projekt zmian w prawie, przewidujących zwiększenie kar dla osób czerpiących zyski z procederu piractwa dóbr intelektualnych. Przynajmniej 4 lata więzienia i kary finansowe 100-300 tys. euro groziłoby wszystkim piratom, którym udowodniona zostanie produkcja i rozpowszechnianie nieautoryzowanych kopii płyt z muzyką bądź filmami.

Poza dotkliwymi grzywnami i karami więzienia KE proponuje również nałożenie na piratów zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz konfiskatę i niszczenie mienia wykorzystywanego do prowadzenia przestępczego procederu. Propozycje zmian w przepisach, aby wejść w życie, muszą zostać najpierw zaakceptowane przez Parlament Europejski oraz rządy poszczególnych państw członkowskich UE. Zdaniem KE tylko ujednolicenie prawa na całym obszarze Unii pomoże efektywniej zwalczać muzycznych i filmowych piratów.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Komisję Europejską, w 2004 r. na granicach UE zarekwirowano 103 miliony nielegalnie wyprodukowanych nośników - aż o 1000 procent więcej niż w 1998 r.

W propozycji zmian prawa KE nie uwzględniła kopiowania nośników na użytek prywatny, ani pobierania plików z Internetu.

Więcej informacji: Reuters