Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piraci z Akademii Morskiej

85 studentów amerykańskiej Naval Academy (szkoła oficerska sił morskich) ukarano dyscyplinarnie za nielegalne kopiowanie i udostępnianie filmów, muzyki oraz oprogramowania. Piraci nie staną jednak przed sądem.

Kary są wynikiem akcji przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku, kiedy to na żądanie organizacji zajmujących się walką z nielegalym obrotem multimediami oraz oprogramowaniem zajęto 92 komputery należące do studentów Akademii. Na 85 z nich znaleziono nielegalne materiały, zaś ich właściciele otrzymali różne kary dyscyplinarne - od przydzielenia dodatkowych obowiązków, do wydalenia z uczelni włącznie.

Studenci wykorzystywali szybkie uczelniane łącza internetowe do wymiany muzyki oraz filmów chronionych prawami autorskimi. Śledztwo wykazało, że piraci uruchomili nawet własny mini-serwis wymiany plików, przypominający Napstera.

Na mocy porozumienia zawartego przez przedstawicieli Akademii, piraci nie staną jednak przed sądem cywilnym - wymierzone im kary dyscyplinarne zamykają sprawę.