Piraci mniej szkodzą

Straty poniesione przez producentów oprogramowania z powodu działalności piratów komputerowych zmalały w ubiegłym roku o prawie 1 mld USD. Największy "współczynnik piractwa" odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej - średnio 90% oprogramowania wykorzystywane jest tam nielegalnie.

Z raportu opublikowanego przez BSA (Business Software Alliance) wynika, że producenci oprogramowania stracili w ubiegłym roku z powodu działalności piratów ok. 10,97 mld USD - rok wcześniej sumę tę szacowano na 11,75 mld.

Najwięcej producenci oprogramowania stracili w Azji - szacuje się, że piraci z tej części świata pozbawili ich ok. 4,7 mld USD. To nic dziwnego - raport mówi bowiem o tym, że "współczynnik piractwa" w krajach azjatyckich wynosi nawet do 92% (w Chinach) - oznacza to, że ponad 9 na 10 wykorzystywanych programów to nielegalne kopie. Najniższy współczynnik odnotowano w Nowej Zelandii (26%) oraz Australii (33%).