Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piotr Waglowski, Internet Society Poland: prawo w sieci obowiązuje

Analizując najważniejsze wydarzenia i trendy minionego półrocza roku 2004 należałoby zauważyć, że na całym świecie coraz intensywniej próbuje się wprowadzać regulacje, ograniczające swobodny przepływ informacji - mówi Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, członek zarządu Internet Society Poland.

Piotr Waglowski, Internet Society Poland: prawo w sieci obowiązuje

Piotr Waglowski

Do symptomów wspomnianego zjawiska zaliczyłbym burzliwą debatę nad propozycjami europejskiej dyrektywy w sprawie patentów na "wynalazki" wdrażane przy pomocy komputera, falę pozwów związanych z korzystaniem z sieci p2p (w tym przypadku szczególnie warto zwrócić uwagę na doniesienia z Kanady, gdzie okazało się, iż publikowanie chronionych prawem autorskim plików w ramach p2p nie narusza prawa). Unia przyjęła również dyrektywę The EU Intellectual Property Rights Enforcement Directive.

W Polsce można zaobserwować powstawanie praktyki sądowej związanej z wykorzystaniem internetu - w pierwszej kolejności wskazując ugodę w nagłaśnianej przez media sprawie z powództwa p. Krystyny Mokrosińskiej przeciwko Wirtualnej Polsce, w związku z opublikowaniem na forum WP "anonsu towarzyskiego". W tym samym szeregu postawiłbym niedawny i nieprawomocny jeszcze wyrok z Mysłowic, gdzie ustalono, iż internauta nazwał prezydent Mysłowic "żmijką", jednocześnie kwestionując jej kompetencje, za co otrzymał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Oddzielną grupą spraw są te, które dotyczą przesyłania niezamówionej korespondencji drogą elektroniczną. Również na tym polu mamy już pierwsze rozstrzygnięcia. Co więcej - pojawiły się sprawy, które mają w tle tzw. spam polityczny, a więc nie tylko ten o komercyjnym charakterze. Na świecie zaś miały już miejsce pierwsze orzeczenia dotyczące blokowania przesyłek. Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego Holandii, który jako pierwszy

sąd tej rangi w Europie wydał werdykt w sprawie związanej ze spamem. Sąd orzekł, że dostawca usług internetowych ma prawo zablokować "napływającą" do jego sieci niezamówioną korespondencję elektroniczną. Zdaniem sądu, firma XS4ALL ma wyłączne prawo do decydowania o swoich komputerach, transmisji danych i danych swoich klientów, a więc o swoim systemie informatycznym.

Z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń w minionym półroczu było wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. Decyzje w strategicznie ważnych sprawach zapadają w 60% w Brukseli, nie zaś w Warszawie. Ciągła implementacja europejskich przepisów stanowi poważne wyzwanie dla naszego systemu prawnego. Świadczą o tym przykładowo kontrowersje wokół projektu ustawy prawo telekomunikacyjne i głośne protesty zarówno środowiska telekomunikacyjnego jak i portali internetowych.

Pojawia się również świadomość problemów u polityków. Niedawna afera dyskowa (MSZ) oraz odzyskanie treści znajdujących się na dysku twardym p. minister Jakubowskiej znacznie lepiej niż wyprzedzające materiały edukacyjne (w postaci np. publikacji naukowych) uświadamiają decydentom zagrożenia i problemy nowych technologii.

Podsumowując - uważam, że wciąż rodzi się świadomość skomplikowanych problemów, które pojawiają się na styku prawa i nowoczesnych technologii, jednak - jak się wydaje - nikt już nie neguje, że prawo w sieci obowiązuje.