Piotr Gaweł odchodzi z Internet Group

Piotr Gaweł złożył rezygnację z pełnienia funkcji I wiceprezesa spółki.

Piotr Gaweł został wiceprezesem Internet Group w połowie 2008 r. i przez ostatnie 1,5 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w grupie kapitałowej.

Przed pracą w Internet Group, Gaweł był m.in. przewodniczącym Rady Poczty Polskiej oraz członkiem Zarządu TVP S.A. ds. marketingu i reklamy. Piotr Gaweł jest absolwentem Handlu Zagranicznego AE w Krakowie. Tam też pracował w latach 1986-1990 jako asystent zajmując się rynkami mediów na świecie.

Obecnie w skład zarządu Internet Group wchodzą: Jan Ryszard Wojciechowski (prezes zarządu), Rafał Rześny (wiceprezes zarządu) i Adam Siedlecki (prokurent).

"Udało nam się pod koniec roku z sukcesem zrestrukturyzować dług i ze spokojnym sercem mogę opuścić spółkę" - mówi Piotr Gaweł. Gaweł zamierza stawić czoła "nowym wyzwaniom", nie zdradza jednak gdzie będzie kontynuował swoją karierę zawodową.

Piotr Gaweł

Piotr Gaweł

Dosłownie dzień po złożeniu rezygnacji przez Gawła, Internet Group zawarła z BRE Bank umowy zmieniające warunki umowy kredytowej oraz umowy inwestycyjnej.

Przedstawiony przez Zarząd Internet Group plan restrukturyzacji operacyjno - finansowej został zaakceptowany przez BRE Bank, który zmienił warunki zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia oznacza konwersję krótkookresowego zadłużenia bieżącego na długookresowe. Długoterminowy kredyt inwestycyjny został zwiększony do poziomu 73.756 tys. zł i podzielony nad dwie transze.

Ma to pozwolić na ustabilizowanie ich sytuacji finansowej oraz zwiększenie konkurencyjności rynkowej. W efekcie ma to doprowadzić do wzrostu generowanych przez spółki Grupy wyników finansowych w 2010 roku.

Ponadto w okresie do 30 czerwca 2010 roku Internet Group S.A. zobowiązana jest do przeprowadzenia publicznej oferty akcji nowej emisji i przeznaczenia kwoty min. 20 mln PLN na spłatę wybranego przez siebie zobowiązania wobec BRE Bank S.A.

Jeżeli zaplanowana do października 2015 roku spłata nie będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem, BRE Bank będzie mógł objąć po cenie nominalnej akcje spółki o wartości prawie 42 mln zł.

Komentarz Zarządu Internet Group:

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy oraz głęboka zapaść na krajowym rynku reklamowym, stanowiącym główny sektor działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Internet Group, zaowocowały spadkiem przychodów i wyników finansowych spółek Grupy Kapitałowej. Uniemożliwiło to Internet Group terminową realizację zobowiązań wobec BRE Banku.

Oczekiwany - dzięki restrukturyzacji zobowiązań wobec BRE Bank - wzrost wyników finansowych pozwoli nie tylko zakumulować odpowiednie środki finansowe na obsługę zadłużenia wobec Banku w przyszłości, ale również zwiększy atrakcyjność inwestycyjną akcji Internet Group dla inwestorów, skutkując wzrostem kursu akcji i wartości rynkowej Internet Group. To z kolei pozwoli na przeprowadzenie z sukcesem emisji nowych akcji i pozyskanie środków finansowych, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje rozwojowe i częściową spłatę zadłużenia wobec BRE Bank.

Planowana rekapitalizacja i zmiana struktury finansowania Internet Group powinna doprowadzić do dalszego zwiększenia wyników finansowych.

Objęcie przez BRE Bank warrantów subskrypcyjnych na akcje Internet Group z prawem konwersji zadłużenia Internet Group na jej akcje oznacza, że Bank nie tylko wierzy powodzenie planu restrukturyzacji IGroup, ale również w możliwość wzrostu wartości rynkowej spółki i chęć uczestnictwa BRE Bank w powyższym wzroście.

Na 8 stycznia zaplanowano WZ, podczas którego zmienić się mają dwaj członkowie rady nadzorczej iGroup.

Czytaj też:

CR Media Consulting spłaca dłużników