Piotr Gaweł odchodzi z Internet Group

Piotr Gaweł złożył rezygnację z pełnienia funkcji I wiceprezesa spółki.

Piotr Gaweł został wiceprezesem Internet Group w połowie 2008 r. i przez ostatnie 1,5 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w grupie kapitałowej.

Przed pracą w Internet Group, Gaweł był m.in. przewodniczącym Rady Poczty Polskiej oraz członkiem Zarządu TVP S.A. ds. marketingu i reklamy. Piotr Gaweł jest absolwentem Handlu Zagranicznego AE w Krakowie. Tam też pracował w latach 1986-1990 jako asystent zajmując się rynkami mediów na świecie.

Obecnie w skład zarządu Internet Group wchodzą: Jan Ryszard Wojciechowski (prezes zarządu), Rafał Rześny (wiceprezes zarządu) i Adam Siedlecki (prokurent).

"Udało nam się pod koniec roku z sukcesem zrestrukturyzować dług i ze spokojnym sercem mogę opuścić spółkę" - mówi Piotr Gaweł. Gaweł zamierza stawić czoła "nowym wyzwaniom", nie zdradza jednak gdzie będzie kontynuował swoją karierę zawodową.

Piotr Gaweł odchodzi z Internet Group

Piotr Gaweł

Dosłownie dzień po złożeniu rezygnacji przez Gawła, Internet Group zawarła z BRE Bank umowy zmieniające warunki umowy kredytowej oraz umowy inwestycyjnej.

Przedstawiony przez Zarząd Internet Group plan restrukturyzacji operacyjno - finansowej został zaakceptowany przez BRE Bank, który zmienił warunki zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia oznacza konwersję krótkookresowego zadłużenia bieżącego na długookresowe. Długoterminowy kredyt inwestycyjny został zwiększony do poziomu 73.756 tys. zł i podzielony nad dwie transze.

Ma to pozwolić na ustabilizowanie ich sytuacji finansowej oraz zwiększenie konkurencyjności rynkowej. W efekcie ma to doprowadzić do wzrostu generowanych przez spółki Grupy wyników finansowych w 2010 roku.

Ponadto w okresie do 30 czerwca 2010 roku Internet Group S.A. zobowiązana jest do przeprowadzenia publicznej oferty akcji nowej emisji i przeznaczenia kwoty min. 20 mln PLN na spłatę wybranego przez siebie zobowiązania wobec BRE Bank S.A.

Jeżeli zaplanowana do października 2015 roku spłata nie będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem, BRE Bank będzie mógł objąć po cenie nominalnej akcje spółki o wartości prawie 42 mln zł.

Komentarz Zarządu Internet Group:

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy oraz głęboka zapaść na krajowym rynku reklamowym, stanowiącym główny sektor działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Internet Group, zaowocowały spadkiem przychodów i wyników finansowych spółek Grupy Kapitałowej. Uniemożliwiło to Internet Group terminową realizację zobowiązań wobec BRE Banku.

Oczekiwany - dzięki restrukturyzacji zobowiązań wobec BRE Bank - wzrost wyników finansowych pozwoli nie tylko zakumulować odpowiednie środki finansowe na obsługę zadłużenia wobec Banku w przyszłości, ale również zwiększy atrakcyjność inwestycyjną akcji Internet Group dla inwestorów, skutkując wzrostem kursu akcji i wartości rynkowej Internet Group. To z kolei pozwoli na przeprowadzenie z sukcesem emisji nowych akcji i pozyskanie środków finansowych, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje rozwojowe i częściową spłatę zadłużenia wobec BRE Bank.

Planowana rekapitalizacja i zmiana struktury finansowania Internet Group powinna doprowadzić do dalszego zwiększenia wyników finansowych.

Objęcie przez BRE Bank warrantów subskrypcyjnych na akcje Internet Group z prawem konwersji zadłużenia Internet Group na jej akcje oznacza, że Bank nie tylko wierzy powodzenie planu restrukturyzacji IGroup, ale również w możliwość wzrostu wartości rynkowej spółki i chęć uczestnictwa BRE Bank w powyższym wzroście.

Na 8 stycznia zaplanowano WZ, podczas którego zmienić się mają dwaj członkowie rady nadzorczej iGroup.

Czytaj też:

CR Media Consulting spłaca dłużników