Pilotażowe Infocentra

Mazowiecki Urząd Pracy uruchamia w gminach infocentra, które posłużą upowszechnieniu Internetu i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach programu „Agroalternatywa Mazowsze 2000” Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi uruchomił program doradczy dla gmin. Jednym z jego przejawów jest tworzenie infocentrów.

Pilotażowe Gminne Centrum Informacyjne uruchomione zostało w Strzegowie 17 września br. Następne otwarto dziś (19.09), w Szydłowcu. Kolejne infocentra będą uruchamiane, z braku środków w WUP, dopiero w przyszłym roku.

Gminne Centrum Informacyjne jest miejscem zapewniającym dostęp do informacji, poprzez jedno lub kilka stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu. Sprzęt dostarczyła częściowo Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Pracownicy infocentrum będą służyć pomocą przy korzystaniu z Internetu, np. obsłudze poczty elektronicznej, tworzeniu stron www, itp.

Infocentra maja być jednostkami samofinansującymi się. W praktyce przyjęto, że początkowy okres działalności, tj. ok. 2 lat wymaga stałej dotacji. W miarę rozwoju, infocentra będą rozszerzać zakres usług zdobywając fundusze na działalność i po ok. 2 latach zaczną finansować się samodzielnie jako podmioty rynkowe.

Najwięcej lokalnych centrów tego typu działa w Kanadzie (ponad 5.000), w USA (ponad 260), w Wielkiej Brytanii (ok. 200) oraz na Węgrzech (ponad 110). Telecentra powstają także np. w Rumunii, Estonii, Senegalu, Ghanie i Mali.