Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pilotażowe Infocentra

Mazowiecki Urząd Pracy uruchamia w gminach infocentra, które posłużą upowszechnieniu Internetu i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach programu „Agroalternatywa Mazowsze 2000” Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi uruchomił program doradczy dla gmin. Jednym z jego przejawów jest tworzenie infocentrów.

Pilotażowe Gminne Centrum Informacyjne uruchomione zostało w Strzegowie 17 września br. Następne otwarto dziś (19.09), w Szydłowcu. Kolejne infocentra będą uruchamiane, z braku środków w WUP, dopiero w przyszłym roku.

Gminne Centrum Informacyjne jest miejscem zapewniającym dostęp do informacji, poprzez jedno lub kilka stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu. Sprzęt dostarczyła częściowo Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Pracownicy infocentrum będą służyć pomocą przy korzystaniu z Internetu, np. obsłudze poczty elektronicznej, tworzeniu stron www, itp.

Infocentra maja być jednostkami samofinansującymi się. W praktyce przyjęto, że początkowy okres działalności, tj. ok. 2 lat wymaga stałej dotacji. W miarę rozwoju, infocentra będą rozszerzać zakres usług zdobywając fundusze na działalność i po ok. 2 latach zaczną finansować się samodzielnie jako podmioty rynkowe.

Najwięcej lokalnych centrów tego typu działa w Kanadzie (ponad 5.000), w USA (ponad 260), w Wielkiej Brytanii (ok. 200) oraz na Węgrzech (ponad 110). Telecentra powstają także np. w Rumunii, Estonii, Senegalu, Ghanie i Mali.