Pilotaż w kierunku "e-Uniwersytetu"

Wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania uczelnią, informatyzacji procesów edukacyjnych oraz centralnej kontroli dostępu do zasobów i obiektów, to założenia projektu " e-Uniwersytet" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński wraz z firmą Siemens.

Uruchomiona w krakowskim akademiku "Piast" pilotażowa instalacja realizująca funkcje kontroli dostępu do pomieszczeń, komputerów i płatności za posiłki została przekazana uczelni bezpłatnie.

Obecnie Siemens realizuje instalację pilotażową systemu. Projektem tym objętych jest około 1500 studentów, mieszkańców domu studenckiego "Piast". Karty wdane jego mieszkańcom będą spełniały trzy główne funkcje: karta mieszkańca - identyfikacja oraz kontrola dostępu do pomieszczeń; karta płatnicza - płatność za posiłki w akademikowej stołówce oraz kontrola dostępu do systemów teleinformatycznych.

W darmowym pilotażu, oprócz Siemensa biorą udział firmy Optimus Comfort - dostawca niektórych aplikacji i czytników oraz lokalny integrator firma Nawratronik, która zajęła się przygotowaniem okablowania strukturalnego. Uruchomienie systemu w D.S. "Piast" zajęło około 2 tygodnie, wydawanie kart jest to procesem ciągłym. Obecnie przy użyciu karty można zalogować się na 16 komputerów w sali komputerowej akademika. Wyposażono je w odpowiednie klawiatury z czytnikami kart SmartCard.

Z kartą na stołówkę i do komputera

Zastosowane karty, opracowane przez Siemensa, pełnią zarówno funkcje zbliżeniowe jak i stykowe. Funkcja zbliżeniowa zapewni kontrolę dostępu do pomieszczeń. Druga funkcjonalność wykorzystywana jest np. podczas uwierzytelniania w systemach komputerowych. W przyszłości, będzie do tego celu zastosowana infrasturktura klucza publicznego, a sama karta będzie nośnikiem certyfikatu jej użytkownika.

Karta zastąpi również używane do tej pory "bloczki" na stołówkę w D.S "Piast" . Ilość posiłków i dni miesiąca, na które student wykupił posiłki będzie teraz zapisywana w sposób elektroniczny.

Oprócz tego karta jest identyfikatorem studentów i pracowników Uczelni, zawiera zdjęcie, imię nazwisko oraz numer albumu.

Karta zamiast indeksu?

Dalsze prace nad projektem pozwolą przystosować kartę mikroprocesorową do pełnienia funkcji legitymacji studenckiej oraz karty pracowniczej. Dojdą do tego możliwości dostępu do systemów bibliotecznych i dziekanatowych. Możliwe będzie np. zdalne zapisywanie się na zajęcia, rezerwacja książek oraz podgląd aktualnego stanu wyników nauczania.

W przyszłości karta taka może pełnić nawet rolę indeksu. Aby tak się jednak stało niezbędne są odpowiednie uregulowania ze strony MEN.

Elektroniczny uniwersytet

Projekt "e-Uniwersytet" obejmuje wszystkie komórki uniwersytetu włączając pracowników, studentów oraz podmioty związane z uczelnią. Z technicznego punktu widzenia projekt zakłada integrację wielu systemów informatyczno-telekomunikacyjnych obejmującą wszystkie kampusy uniwersyteckie oraz obiekty Collegium Medicum. Zakłada ustandaryzowanie procesów wewnątrz uczelni związanych z pracą dziekanatów, bibliotek, akademików, stołówek i obiektów sportowych oraz zintegrowanie ich zarówno z systemami informatyczno-telekomunikacyjnymi uczelni, jak i udostępnieniem ich poprzez Internet dla całego regionu, kraju i świata.

Wdrożenie projektu "e-Uniwersytet" ma na celu zwiększenie dostępności systemu edukacyjnego, przygotowanie nowej kadry do pracy z mechanizmami obowiązującymi w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych oraz przyczynienie się do rozpowszechnienia nowych technologii w regionie województwa małopolskiego.