Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwszy samotny kwartał Optimusa

Optimus poprawił pierwszym kwartale, w porównaniu z analogicznym okresem w ub. roku o 55% rentowność, o 62% zysk brutto i o 68% zysk netto. O blisko 41,3% spadły też koszty sprzedaży. Jednocześnie jednak Optimus sprzedał o jedną czwartą PC-tów mniej.

Przychody Optimusa w I kwartale spadły w porównaniu z ub. rokiem o blisko 39%, do 73,7 mln zł. Spadek przychodów usprawiedliwia jednak w tym przypadku korekta wynikająca ze sprzedaży licencji do spółki zależnej Xtrade S.A. Zysk brutto spółki, licząc cały I kwartał br., a więc także okres w którym formalni działał jeden, „stary” Optimus, wyniósł 6,4 mln zł (rok wcześniej – 8,2 mln zł). Strata netto na koniec I kwartału br. wyniosła 4,1 mln zł i była o 68% niższa od straty z I kwartału 2001. O 55% Optimus zwiększył w I kwartale br. wielkość marży brutto – wyniosła ona 8,7%. Koszty sprzedaży obniżone zostały do 8 mln zł, czyli o 41,3% w stosunku do I kwartału ub. roku

Optimus sprzedał w I kwartale do 11 tys. PC-tów – czyli o 25% mniej niż przed rokiem. „Na tym wyniku zaważyła słabość rynku, ale także trzytygodniowe opóźnienie w realizacji podziału spółki” – tłumaczył Jacek Krawczyk, prezes Optimusa. Stały wzrost jest natomiast odnotowywany w sprzedaży Optimusowych serwerów – w I kw. spółka sprzedała ich 136. W porównaniu z I kwartałem ub. roku o 46%, do 64 mln zł spadł stan należności odbiorców względem Optimusa. Z kolei zobowiązania handlowe Optimusa spadły o 9%. O jedną czwartą spadła także wielkość zajmowanej powierzchni magazynowej.

Zadłużenie kredytowe spółki wynosi obecnie 25 mln zł. Suma bilansowana koniec kwartału wynosiła 177,3 mln zł. Jednocześnie pokrycie kapitałem majątku trwałego wyniosło 112,6%. Pytany o sprawy zapłaty zaległego podatku VAT, prezes Optimusa powiedział, że do Izby Skarbowej skierowano już wniosek o rozłożenie płatności na raty. Jednocześnie jednak spółka zaskarżyła wyrok NSA – zdaniem Jacka Krawczyka są szanse na skasowanie orzeczenia. Komentując całą sytuację, prezes Optimusa powtórzył też swoje zastrzeżenia do podstaw naliczenia podatku: „Beneficjentem transakcji był fiskus – dostawy sprzętu po obniżonej cenie były kierowane do MEN. Teraz Skarb Państwa sięgnął też do drugiej kieszeni – uważam, że to niemoralne”.

Prezes Optimusa unikał podawania prognoz finansowych na następny kwartał i cały rok. Spółka podała jedynie swoje główne tegoroczne cele. Należą do nich kontynuacja restrukturyzacji, zwiększenie sprzedaży i udział w konsolidacji rynku IT. „Konsolidacja będzie wymogiem, Optimus nie ma wyboru i będzie bardzo silnie się w nią angażował” - mówił prezes Optimusa podczas spotkania z dziennikarzami.

Najpierw jednak, według słów prezesa Krawczyka, firmę czeka porządkowanie własnych „zaszłości”. W zakresie restrukturyzacji wewnętrznej jednak, „Wszystko duże co miało się wydarzyć już się wydarzyło” – mówił szef Optimusa. Jacek Krawczyk ocenił jako zakończony sukcesem pierwszy, fundamentalny etap, w którym Optimus się podzielił. „Spółki bronią się wobec indeksu – w okresie po finalizacji podziału ich giełdowa wartość obniżyła się o 20,5%, podczas gdy TechWIG stracił 26,5%” – powiedział komentując spadek notowań powstałych w wyniku podziału firm na warszawskiej giełdzie.

Optimus uczestniczy obecnie w 5 przetargach „natowskich”, łączna wartość kontraktów o których rozstrzygają sięga 10 mln EUR. Najmniejszy dotyczy dostawy sprzętu, większe integracji oraz dostawy oprogramowania. W kontekście umów od NATO, prezes Krawczyk wspomniał tez o możliwości sprzedaży nowych produktów spółki. Na krajowym rynku LCD PC (komputer osobisty w jednej obudowie z monitorem LCD) i notebooki Optimusa pojawić się mają w końcu maja. Na 50% Jacek Krawczyk określił natomiast prawdopodobieństwo podpisania kolejnego dużego kontraktu ze stroną ukraińską. W kraju Optimus liczy m.in. na pozyskanie dużych klientów korporacyjnych z sektora paliwowego. Kontynuowany będzie także kontrakt z MENiS.