Pierwszy kwartał słaby jak zwykle

Wyniki finansowe Interii w I kw. br. były znacznie gorsze niż w poprzednim okresie rozrachunkowym. Zarząd portalu tłumaczy to sezonowością rynku reklamowego.

Interia poniosła w I kw. 2001 r. stratę netto w wysokości 2,62 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,87 mln zł. Strata byłby jeszcze wyższa gdyby nie 900 tys. zł odsetek od wpływów z publicznej emisji akcji, które wliczono do bilansu za I kw.

Wartość sprzedaży była w nim o 34% niższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku (wyniosła wtedy 2,81 mln zł). "To normalne zjawisko" - uważa prezes Interii Tomasz Jażdżyński. - "Duże kampanie reklamowe kończą się w okolicach Gwiazdki, potem przez jakiś czas panuje zastój. Jednak już w marcu sytuacja na rynku znacznie się poprawiła." Ponieważ 90% przychodów portalu pochodzi ze sprzedaży powierzchni reklamowej jest on szczególnie wrażliwy na sezonowość rynku reklamy. Najważniejszymi reklamodawcami portalu w pierwszym kwartale byli, podobnie jak w zeszłym roku, operatorzy telefonii komórkowej, witryny internetowe i dystrybutorzy produktów przemysłu rozrywkowego (filmów, muzyki).

Interia pragnie różnicować źródła przychodu. Docelowo usługi ISP, sprzedaż reklam i handel elektroniczny mają generować przychód w równych proporcjach. "Na pewno nie stanie się to w bieżącym roku. Istnieje wiele uwarunkowań rynkowych, szczególnie w sektorze telekomunikacyjnym, na które nie mamy żadnego wpływu" - powiedział Tomasz Jażdżyński.

Prezes Interii nie zdradził prognoz finansowych portalu na 2001 r. "Ogłosimy je nie wcześniej niż po drugim kwartale" - powiedział. W styczniu br. analitycy BM BGŻ przewidywali przychody Interii w 2001 r. na poziomie 14,6 mln zł przy 12 mln zł straty netto. "Liczba 14 mln zł przychodu Interii, która padła na spotkaniu z inwestorami wydaje się realna do osiągnięcia, gdyby wyniki w pozostałych miesiącach roku były równie dobre co w marcu" - stwierdził ostrożnie Tomasz Jażdżyński.