Pierwszy bank internetowy w modelu ASP

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, jako pierwszy w Polsce, wdrożył system bankowości internetowej w modelu ASP. Rozwiązanie dostarczone przez Wonlok udostępniła za pośrednictwem własnego ośrodka przetwarzania danych firma Incenti.

Na mocy umowy podpisanej na okres pięciu lat, firma Incenti będzie odpowiedzialna za udostępnienie systemu informatycznego, jego obsługę oraz administrację, a także ewentualną rozbudowę w przyszłości. Incenti będzie również przekazywać całościowe raporty informujące o wydajności i poprawności działania internetowego oddziału banku. Dla zapewnienia ciągłości pracy banku zostanie uruchomiony help desk pozwalający na uzyskanie pomocy przez kilentów. Umowa zobowiązuje Incenti do udostępnienia systemu w trybie całodobowym 24/7/365. Klienci korzystający z systemu będą mogli realizować transakcje przy wykorzystaniu haseł jednorazowych lub tokenów.

Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w modelu ASP to pierwszy, tego typu projekt w Polsce. Z punktu widzenia oferty bankowej rozwiązanie posiada dokładnie taką samą funkcjonalność jak bank internetowy wdrożony tradycyjnie

w placówce bankowej.

Za pośrednictwem banku internetowego użytkownicy mają dostęp do pełnej informacji na temat produktów bankowych. Istnieje możliwość przeglądania historii rachunku, zakładania lokat oraz występowania o przyznanie kart płatniczych i kredytowych. Klienci mają również szansę założenia konta, składania stałych zleceń i wniosków kredytowych oraz dokonywania przelewów, w tym do ZUS-u i urzędów skarbowych.

Sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do poprawnego działania banku internetowego znajduje się w ośrodku przetwarzania danych Incenti. Transmisja danych oraz realizacja transakcji odbywa się za pośrednictwem łącz dzierżawionych i specjalnego kanału VPN pozwalającego na bezpieczną, szyfrowaną wymianę informacji między centralą banku, jego oddziałami a ośrodkiem Incenti.

Rozwiązanie zostało oparte na serwerach firmy Intel i systemie operacyjnym Windows. W projekcie tym została wykorzystana baza danych dostarczona przez firmę Oracle, również udostępniana w modelu ASP.