Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwsze wrażenie e-konsumenta

Brytyjska firma zleciła badanie nastawienia potencjalnych klientów do nazw domen, spod których otrzymują pocztą elektroniczną oferty handlowe. Easily.co.uk zapytała ponad 1500 osób, czy skłonne są bardziej zaufać wiadomości elektronicznej spod adresu [email protected] czy [email protected]

Aż 88% ankietowanych przychyliło się do pierwszej opcji, uzasadniając to tym, że adres wydał im się z większym prawdopodobieństwem adresem profesjonalnej i godnej zaufania firmy. Jeszcze wyższym zaufaniem obdarzyli adres nieanonimowej domeny konsumenci w wieku 16-24 lata (95% wskazań).

Organizatorzy badania, podkreślają, że uzyskanie tak ważnego dobrego pierwszego wrażenia klienta możliwe w tym wypadku jest wyjątkowo niskim kosztem. Rejestracja domeny kosztuje niewiele a daje ponadto możliwość zachowania adresów przy zmianie dostawcy usług internetowych.

Gwoli porządku dodajmy, że sam organizator badania, Easily.co.uk, zajmuje się świadczeniem tych usług.