Pierwsze symptomy osłabienia rynku reklamowego

Przychody reklamowe mediów w ujęciu netto wzrosły w drugim kwartale 2008 roku o 11,9% względem analogicznego okresu roku poprzedniego - wynika z najnowszego Ad.media Raportu opracowanego przez CR Media Consulting S.A. Jest to spadek o ponad 2 proc. w stosunku do trzech pierwszych miesięcy tego roku; mimo to, wciąż najszybciej rozwija się reklama internetowa.

Pierwsze symptomy osłabienia rynku reklamowego
Jak wynika z raportu CR Media Consulting, drugi kwartał przyniósł dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu rynku reklamy - wzrost w tym okresie był o ponad 2 punkty procentowe słabszy niż w pierwszych trzech miesiącach roku bieżacego. Jednak, ze względu na tradycyjną sezonowość wydatków reklamowych, do właścicieli mediów wpłynęło w drugim kwartale o blisko 30% więcej pieniędzy niż w kwartale pierwszym. W całym pierwszym półroczu dynamika rynku wyniosła 12,9 proc.

Najlepiej internet, najsłabiej prasa ...

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Ad.media Raportu, najwyższą dynamikę osiągnęła reklama internetowa, której wartość wzrosła w II kwartale o 42% względem roku poprzedniego, a najniższą - reklama prasowa. Szybciej niż oczekiwano rosną przychody reklamowe radia, którego atrakcyjność dla reklamodawców rośnie wraz z cenami reklam w telewizji. Nawet niewielkie przesunięcia budżetów reklamowych z telewizji do radia powodują znaczny wzrost dynamiki przychodów tego ostatniego, które dzięki temu stało się drugim w rankingu najszybciej rosnących mediów reklamowych.

Droższy czas antenowy

Tradycyjnie najwyższe wpływy z reklamy zanotowała telewizja, której przychody zwiększyły się w II kwartale o 11 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Obserwowano dalszy wzrost cen czasu reklamowego, będący główną przyczyną dynamicznego wzrostu przychodów reklamowych komercyjnych stacji telewizyjnych. Wysoki poziom cen doprowadził jednak do zmniejszenia wolumenu sprzedanego czasu reklamowego w głównych stacjach telewizyjnych za wyjątkiem Polsatu, na którego antenie transmitowane były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Osłabienie rynku reklamowego

W drugiej połowie roku analitycy CR Media Consulting S.A. spodziewają się dalszego spowolnienia tempa wzrostu rynku reklamy.

"Dynamika rynku w II kwartale, choć wciąż dwucyfrowa, wskazała na pierwsze symptomy osłabienia rynku reklamowego. Koniec drugiego kwartału przyniósł również pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw oraz ich oczekiwań co do przyszłości. Będzie to miało negatywny wpływ na ograniczenie skali inwestycji reklamowych. Dlatego dokonaliśmy korekty prognozy wzrostu rynku reklamy w 2008 roku do poziomu nieznacznie powyżej 10 proc." - mówi Maciej Chodorowski, członek zarządu CR Media Consulting i autor Ad.media Raportu.