Pierwsze rozczarowanie wynikami Google

We wtorek, w dniu ogłoszenia wyników finansowych Google za czwarty kwartał 2005 roku i cały rok 2005, ceny akcji spółki w pewnym momencie spadły o prawie 20%. W obrocie po sesji akcje Google spadły o 12% i ostateczny kurs ustalił się na poziomie 432,66 USD. Wzrost wszystkich wskaźników, szczególnie zysku netto, nie był tak imponujący, jak tego oczekiwali analitycy giełdowi. Od momentu wejścia spółki na giełdę w sierpniu 2004 roku, zyski kwartalne firmy o przynajmniej 10% przekraczały ich oczekiwania. Wyniki kolejnego giganta internetu po Yahoo wypadają nie dość dobrze.

Komentatorzy podkreślają, że choć przychody spółki są zgodne z oczekiwaniami, to zysk netto już nie. W szczególności chodzi o wyniki osiągnięte w ostatnim kwartale 2005 roku. Zysk na pojedynczą akcję wyniósł w czwartym kwartale 1,54 dolara. Analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 1,77 dolara.

2005

W 2005 roku całkowite przychody Google wyniosły 6,139 mld USD, podczas gdy w 2004 roku wyniosły 3,189 mld USD, wzrost był więc prawie dwukrotny, bo 92,5%.

Najwięcej, bo 3,377 mln USD przyniosły spółce działania na witrynach należących do Google, głównie sprzedaż reklam. Przychody z sieci partnerów osiągnęły wartość 2,688 mld USD, czyli wzrosły o prawie 73%.

Tak jak informowaliśmy, coraz większa część przychodów pochodzi z zagranicznych oddziałów spółki. W 2004 roku stanowiły one 34% przychodów, w 2005 roku ich udział wzrósł do 39%.

Zysk netto za cały 2005 rok wyniósł 1,465 mld USD, w porównaniu do 399 mln USD w 2004 roku.

Czwarty kwartał 2005

Przychody spółki w czwartym kwartale wyniosły 1,919 mld USD, odnotowały więc 86% wzrost w stosunku do 1,032 mld USD w analogicznym okresie 2004 roku.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2005 roku zysk netto wyniósł 372,2 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 204,1mln USD.

Pierwsze rozczarowanie wynikami Google

Larry Page oraz Sergey Brin, współzałożyciele Google

Po ogłoszeniu wyników wartość spółki zmniejszyła się o około 15,3 miliarda dolarów. Gorsze niż oczekiwane wyniki są rezultatem m.in. wyższych opłat podatkowych. W grudniu odnotowano również spadek przychodów z reklam. Prawdopodobnie na słabsze wyniki miał także wpływ wysoki kurs dolara.

Wracają obawy, że ceny akcji internetowych spółek są przeszacowane.

Na całym świecie spółka zatrudnia obecnie 5680 osób. W 2004 roku było to 4989.