Pierwsze półrocze MacroSoftu

Przychód MacroSoftu za pierwsze sześć miesięcy br. wyniósł 13,27 mln zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 291 tys. zł.

Analogiczny okres ubiegłego roku grupa zamknęła 14,95 mln zł przychodu. Pomimo spadku obrotów, dzięki nowej strategii spółce udało się zmniejszyć stratę, która w I półroczu 2001 r. wyniosła 1,48 mln zł.