Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwsze półrocze MacroSoftu

Przychód MacroSoftu za pierwsze sześć miesięcy br. wyniósł 13,27 mln zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 291 tys. zł.

Analogiczny okres ubiegłego roku grupa zamknęła 14,95 mln zł przychodu. Pomimo spadku obrotów, dzięki nowej strategii spółce udało się zmniejszyć stratę, która w I półroczu 2001 r. wyniosła 1,48 mln zł.