Pierwsze połączenie

Netia oficjalnie uruchomiła uslugi telekomunikacyjne w warszawskiej strefie numeracyjnej.

Faktycznie operator przyłącza abonentów od początku marca. Stało się to

możliwe, kiedy zgodnie ze styczniowym aneksem do umowy z TP S.A.

narodowy operator uruchomił punkty stykowe i odblokował warszawską

numerację. Od tego czasu Netia przyłącza 200-300 "linii dzwoniących"

tygodniowo. Biznesplan zakłada przyłączenie w 2001 r. 40 tys. linii w

ogóle, z czego w praktyce "linie dzwoniące" stanowią 40-75%.

Netia jest po El-Necie (z grupy Elektrimu)drugim niezależnym

operatorem telekomunikacyjnym w Wraszawie. Rynek stołeczny przynosi 40%

wartości obrotów polskiej telekomunikacji.

W rejonie warszawskim Netia liczy na pozyskanie przede wszystkim klientów

biznesowych (w Warszawie znajduje się 30% największych polskich firm i

60% firm z kapitałem zagranicznym. Przedstawiciele Netii argumentują

że w aktualnych warunkach rynkowych, inwestycje w usługi dla klientów

indywidualnych, zwłaszcza w starych dzielnicach miasta, są nierentowne.

Więcej uwagi Netia poświęci podłączaniu całych budynków mieszkalnych w

nowym budownictwie.

Podobnie wygląda polityka względem usług dostępowych. Szerokopasmowy

dostęp do Internetu będzie dostępny raczej dla firm, klientom

indywidualnym pozostanie ogólnopolski numer dostępowy.

Netia pragnie wybudować w Warszawie 160 km sieci szkieletowej (w tym roku

110 km) i 380 km sieci dostępowej a także 8 stacji transmisyjnych do

przekazu radiowego. Warszawska sieć szkieletowa wystarczy nie tylko na

potrzeby Netii, ale będzie też komercyjnie udostępniana innym operatorom.