Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pieniądze dla InfoVide

Firma konsultingowa InfoVide otrzymała grant Banku Światowego na stworzenie projektu technologicznego portalu informacyjnego. Strategia firmy zmierza do rozwijania współpracy z oficjalnymi instytucjami.

Borys Czerniejewski z biura współpracy z zagranicą InfoVide nie zechciał ujawnić wielkości grantu, powiedział tylko: "To tylko grant na działanie planistyczne, nie jest to więc jakaś zawrotna suma, niemniej zdecydowaliśmy nie ujawniać jego wielkości."

Polski Portal Rozwoju będzie poświęcony będzie dziedzinie nowoczesnych technologii. Ma posłużyć integracji rządu i władz samorządowych z krajowym i zagranicznym kapitałem. Jest elementem finansowanego przez Bank Światowy The Information for Development Program, który przewiduje stworzenie podobnych portali w 32 państwach. Jego celem pomoc w rozwoju mniej zaawansowanych technicznie i gospodarczo państw świata. Program finansują instytucje rządowe i międzynarodowe a także prywatne firmy (np. Cisco Systems).

Rola InfoVide nie ograniczy się do zaprojektowaniu portalu. Firma ma stworzyć pilotażową wersję, zaproponować także jego zawartość informacyjną, strukturę organizacyjną prowadzącej go instytucji, jej biznesplan. "Nie zostało ustalone, czy musi być to oddzielny podmiot, czy też portalem może zarządzać istniejąca instytucja" - wyjaśnił Borys Czerniejewski. Niemniej InfoVide nie zamierza w chwili obecnej angażować się kapitałowo w tę instytucję. W ramach projektu InfoVide przygotuje także raport na temat przygotowania Polski do używania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

InfoVide prowadzi rozmowy z firmą EMCom, która być może będzie prowadzić serwis PPR. Wynika to z faktu, że InfoVide współpracowało przy staraniach o projekt z wydawcą publikacji samorządowych Municipium, który jest współwłaścicielem EMCom (obok Emaxu).

PPR ma wystartować przed końcem bieżącego roku. Do tej pory InfoVide zrealizowało zagraniczne zlecenie finansowane przez fundusz PHARE, ale strategia firmy zmierza do zwiększenie w swoim portfolio ilości projektów finansowanych przez oficjalne instytucje.