Pieniądz zainwestowany etycznie pracuje lepiej

Dwie trzecie ankietowanych inwestorów indywidualnych zamierza częściej lokować swoje pieniądze w przedsięwzięcia społecznie odpowiedzialne. Dodatkowo zachęcać powinny do tego bardzo dobre wyniki funduszy inwestujących w firmy społecznie odpowiedzialne.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy doradztwa finansowego Charcol Holden Meehan wzięło w sumie 2000 brytyjskich inwestorów indywidualnych. 82% ankietowanych nie jest pewna, czy dokonane przez nich dotychczas inwestycje są zgodne z osobistymi standardami etycznymi. Jedna trzecia ankietowanych nie wie też, że może inwestować "etycznie".

95% ankietowanych stwierdziło, że są obszary gospodarki, gdzie nie chcą lokować swoich pieniędzy. 80% nie chce aby ich pieniądze pracowały dla firm dopuszczających do pracy ponad siły lub pracy niewolniczej, albo działających w ramach zbrodniczego lub opresywnego systemu politycznego. 65% nie chce inwestować w przemysł zbrojeniowy, pornografię albo produkty testowane na zwierzętach, a nieco ponad połowa – w przemysł tytoniowy i rośliny modyfikowane genetycznie.

Pora więc na ważkie pytanie: dlaczego, pomimo dobrych intencji, nie widać boomu inwestycji etycznych? Jak się okazuje, 30% ankietowanych nie wie, czy ich pieniądze nie pracują w którymś z tych niechcianych obszarów. Jedna trzecia nie wie, że możenkontrolować kierunki inwestycji swoich pieniędzy.

Ta wyłoniona w badaniu większość skłonna inwestować etycznie jest przy tym najczęściej przekonana, że wynikające z pobudek moralnych ograniczenie w inwestowaniu daje gorszy zwrot. Są jednak w błędzie. Fundusze kierujące się w budowaniu portfela także społeczną odpowiedzialnością biznesu uzyskują bowiem lepsze wyniki od funduszy wchodzących "we wszystko", lub "prawie we wszystko". Na przestrzeni ostatnich 5 lat fundusze społecznie odpowiedzialne uzyskały średni zwrot o 10 punktów proc. wyższy niż fundusze "zwykłe". Zwrot dla inwestorów z odpowiedzialnego społecznie sektora finansowego sięgał średnio –4,03%, podczas gdy zwrot liczony dla wszystkich papierów na FTSE wynosił –13,77%.