Pięciu w PBI

Udziałowcy PBI przejęli udziały po Poland.com i tym samym dysponują pakietami po 20% akcji i głosów na WZA. Agora poinformowała, że za dodatkowe 8,6% udziałów w Polskich Badaniach Internetu zapłaciła 36 tys. zł.

Agora poinformowała o powiększeniu swoich udziałów w PBI za 36 tys. zł. Nabycie akcji nastąpiło poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki PBI. Według komunikatu przekazanego przez Agorę inwestycja ma charakter długoterminowy. Objęcie udziałów przez Agorę wynika z faktu wycofania się z przedsięwzięcia Poland.com, na który wcześniej scedował swój udział Vogel Publishing.

Podobnie jak Agora, wszyscy pozostali akcjonariusze PBI zdecydowali się objąć te udziały. W wyniku transakcji Agora i pozostali czterej udziałowcy (Interia.pl, Onet.pl, Wirtualna Polska oraz Presspublica) posiadają po 20% akcji i głosów na WZA spółki. Polskie Badania Internetu zajmują się organizowaniem, upowszechnianiem i prowadzeniem badań Internetu oraz prowadzeniem działalności handlowej w zakresie obrotu wynikami badań Internetu i rynku internetowego. Na początku marca spółka poinformnowała o podpisaniu z I-Metrią umowy dotyczącej tworzenia standardu badań panelowych obejmujących użytkowników Internetu w domu i w pracy.