Pięciokrotny wzrost ruchu IP do roku 2013

Według danych zawartych w raporcie Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast and Methodology, 2008-2013 już za cztery lata miesięczny, globalny ruch IP osiągnie 56 eksabajtów. Na wzrost ruchu największy wpływ mają technologie przesyłania obrazu wideo za pośrednictwem sieci szerokopasmowych, rozwiązania mobilne oraz cyfrowa wielozadaniowość (digital multitasking).

Raport Cisco VNI Forecast został opracowany w celu oszacowania wzrostu globalnego ruchu w sieciach IP. Prognozy są oparte na analizach własnych Cisco oraz modelach niezależnych analityków.

Przewiduje się, że globalny ruch IP wzrośnie pięciokrotnie w latach 2008-2013, zbliżając się do 56 eksabajtów miesięcznie w roku 2013. W roku 2008 miesięcznie przesyłano około 9 eksabajtów danych. Do roku 2013 ruch IP w Ameryce Północnej wyniesie 13 eksabajtów miesięcznie, niewiele mniej w Europie Zachodniej — 12,5 eksabajta miesięcznie. Na pierwszym miejscu znajdzie się Bliski i Daleki Wschód (region Azji i Pacyfiku), gdzie ruch IP osiągnie 21 eksabajtów miesięcznie. Ruch IP w regionie MEA (Bliski Wschód i Afryka) będzie rosnąć najszybciej — w tempie rocznym wynoszącym 51% — i za cztery lata osiągnie wartość 1 eksabajta miesięcznie.

Jak twierdzą analitycy w najbliższym czasie znacznie zwiększy się transmisja danych treści wideo. Do roku 2013 suma wszystkich form wideo (TV, Video on Demand, transmisja wideo przez internet oraz sieci Peer to Peer) przekroczy 90% ogólnoświatowego ruchu IP generowanego przez użytkowników indywidualnych. Ruch związany z komunikacją wideo (przesyłanie obrazu wideo w komunikatorach, połączenia wideo) wzrośnie aż dziesięciokrotnie w latach 2008-2013.

Dynamiczny wzrost ruchu będzie także obserwowany w sieciach mobilnych. Ilość danych przesyłanych w takich sieciach będzie rosnąć niemal dwukrotnie każdego roku w latach 2008-2013. Za cztery lata prawie 64% danych przesyłanych na całym świecie za pośrednictwem sieci mobilnych będzie związanych z technologią wideo. (mobilne wideo jest najszybciej rozwijającą się kategorią aplikacji zawartą w podsumowaniu Cisco VNI Forecast). O rosnącej roli transmisji wideo w sieciach komórkowych piszemy także w artykule: Komórkowe wideo na topie.

Do roku 2013 zwiększy się również tzw. aktywna cyfrowa wielozadaniowość, np. słuchanie muzyki z internetu, a jednocześnie pracowanie w sieci, przeglądanie stron WWW, korzystanie z komunikatora lub rozmawianie przez telefon, co spowoduje dodanie sześciu "godzin sieciowych" dziennie. Za cztery lata pasywna obsługa sieci, np. nagrywanie treści z wykorzystaniem urządzenia DVR, a jednocześnie oglądanie innych programów w sieci, tworzenie kopii zapasowych online w tle lub oglądanie obrazu wideo otoczenia za pośrednictwem takich urządzeń, jak kamery bezpieczeństwa spowoduje dodanie do każdego dnia kolejnych sześciu "godzin sieciowych".