Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pięć firm dostanie polską licencję na UMTS

Minister Łączności Tomasz Szyszko poinformował, że rząd zamierza przyznać pięć licencji na telefonię komórkową trzeciej generacji UMTS. Przetarg zostanie ogłoszony 2 października.

Polski przetarg będzie się różnił od przeprowadzonych w Holandii i Wielkiej Brytanii. Rząd zamierza bowiem ustalić stałą kwotę za licencję, a firmy, które wystartują w przetargu, będą między sobą rywalizować wiarygodnością finansową, doświadczeniem, udogodnieniami dla abonentów czy deklarowanym tempem rozwoju sieci.

Jeszcze w tym miesiącu podana zostanie minimalna opłata za licencję. Od 6 grudnia operatorzy będą mogli składać oferty. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 27 grudnia.

Rząd musi przydzielić licencje w tym roku, gdyż – w myśl ustawy – jeżeli tego nie zrobi, następny przetarg może być ogłoszony dopiero w roku 2002.

Opracowano już wstępną koncepcję przetargu, a także określono zakres częstotliwości, na jakie przypadną poszczególne licencje. Do końca sierpnia Ministerstwo Łączności poda szczegółowe informacje dotyczące przetargu. Rząd liczy, że wpływy z opłat za licencje na UMTS wyniosą 7 miliardów złotych.