Pięć firm dostanie polską licencję na UMTS

Minister Łączności Tomasz Szyszko poinformował, że rząd zamierza przyznać pięć licencji na telefonię komórkową trzeciej generacji UMTS. Przetarg zostanie ogłoszony 2 października.

Polski przetarg będzie się różnił od przeprowadzonych w Holandii i Wielkiej Brytanii. Rząd zamierza bowiem ustalić stałą kwotę za licencję, a firmy, które wystartują w przetargu, będą między sobą rywalizować wiarygodnością finansową, doświadczeniem, udogodnieniami dla abonentów czy deklarowanym tempem rozwoju sieci.

Jeszcze w tym miesiącu podana zostanie minimalna opłata za licencję. Od 6 grudnia operatorzy będą mogli składać oferty. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 27 grudnia.

Rząd musi przydzielić licencje w tym roku, gdyż – w myśl ustawy – jeżeli tego nie zrobi, następny przetarg może być ogłoszony dopiero w roku 2002.

Opracowano już wstępną koncepcję przetargu, a także określono zakres częstotliwości, na jakie przypadną poszczególne licencje. Do końca sierpnia Ministerstwo Łączności poda szczegółowe informacje dotyczące przetargu. Rząd liczy, że wpływy z opłat za licencje na UMTS wyniosą 7 miliardów złotych.