Piątkowy Przegląd Prasy

NIK: Przy przetargu na budowę Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który wygrał Softbank, mogło dojść do korupcji. URTiP: ceny rozmów telefonicznych spadły. Twarde stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od Internetu - dla szkół także 22 proc. Polsat i TVN czekają już tylko na TVP - jesienią ma rozpocząć nadawnie Polski Operator Telewizyjny (POT). TP tnie prowizje partnerom. Vivendi rzuciło kłodę pod nogi zarządowi Elektrimu. Odtwarzacz muzyczny iPod to kura znosząca złote jaja. Merlin.pl: pierwszy w historii zysk netto.

PULS BIZNESU

Polsat i TVN czekają już tylko na TVP

Jeśli TVP zgodzi się na powołanie razem z Polsatem i TVN wspólnego operatora telewizji cyfrowej, to rozpocznie on nadawanie jesienią. Jeszcze tylko zgoda Telewizji Polskiej i Polski Operator Telewizyjny (POT) - spółka, której udziałowcami są także Telewizja Polsat i TVN - może ruszać na podbój cyfrowej wizji.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls_dzis&id=326129

Ceny spadły, ale bez przesady

URTIP jest zadowolony: ceny usług komórkowych komórkowych Polsce nie są już takie wysokie. Analitycy chłodzą ten optymizm: do Węgier nam wciąż daleko. Przekonanie, że usługi telekomunikacyjne w Polsce są jednymi z najdroższych w Polsce, pora odłożyć do lamusa.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls&id=326130 (dostęp płatny)

Sądowa blokada

Vivendi rzuciło kłodę pod nogi zarządowi Elektrimu. To kolejny element rozrywki o PTC. 30 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał zarządowi Polskiej Telefonii Cyfrowej dokonywania zmian w księdze udziałowców. Orzeczenie zostało wydanie na wniosek kontrolowanej przez francuski koncern medialny Vivendi, spółki Elektrim Telekomunikacja (ET).

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls&id=326127 (dostęp płatny)

Spór o CEPiK

NIK skrytykowała przetarg na system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. MSWiA ripostuje. Trwa ostra wymiana ciosów między izbą a resortem.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls&id=326125 (dostęp płatny)

TP tnie prowizje partnerom

Dystrybutorzy usług i partnerzy telekomu otrzymali nowe warunku współpracy. TP twierdzi, że korzystniejsze. W środowisku jednak wrze. Nowy rok dla dystrybutorów dystrybutorów partnerów handlowych TP nie zaczął się dobrze. Ci pierwsi stracili monopol na sprzedaż usług dla partnerów, a tym drugim zostały obcięte prowizje. Telekom uważa, że zmiany miają spowodować dalszy dynamiczny rozwój sieci.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls&id=326080 (dostęp płatny)

RZECZPOSPOLITA

Jak zarobić na bazie pojazdów

Przetargi na budowę CEPiK doprowadziły do ok. 2,5 mln zł strat. Za nieprawidłowości odpowiedzialne jest MSWiA - stwierdziła NIK. Kontrolerzy zapowiedzieli wniosek do prokuratury, domagają się też dymisji Gustawa Pietrzyka, dyrektora nadzorującego budowę CEPiK. Ministerstwo upiera się, że wszystko jest w porządku.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050114/kraj/kraj_a_3.html

Podobno już rozmawiamy tanio

Ceny usług telefonii stacjonarnej w Polsce mimo spadku są w powszechnym odczuciu wysokie. Liczba linii telefonicznych obsługiwanych przez jednego pracownika Telekomunikacji Polskiej nie odbiega od średniej europejskiej. Mimo to przychody TP na pracownika są wyraźnie niższe niż w innych telekomach.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050114/ekonomia/ekonomia_a_14.html

Dla szkół także 22 proc.

Komisja Europejska jest nieustępliwa. VAT od Internetu w Polsce ma wynosić 22 proc. Nie wchodzą też w grę proponowane przez polski rząd zwolnienia z VAT usług świadczonych na rzecz placówek oświatowych.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050114/prawo/prawo_a_2.html

GAZETA PRAWNA

Do konta przez Internet

Polacy przekonują się do bankowości elektronicznej, jak 13 bm. podano, korzysta z niej już 4,9 mln osób na 6,4 mln klientów, którzy mają dostęp do takich usług. Grono amatorów obsługi ROR-ów przez telefon i internet najszybciej rośnie w Hiszpanii i Finlandii, ale Polska należy do europejskiej czołówki.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1375&dok=1375.28.419.12.10.3.0.1.htm

200 mln zł na CEPiK

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nierzetelne, niegospodarne, wręcz graniczące z korupcją wydatkowanie ponad 200 mln zł na system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Izba krytykuje pracę komisji przetargowej, podważając jej jednomyślny werdykt i jednobrzmiące uzasadnienie wyboru firm wdrażających system CEPiK.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1375&dok=1375.29.3.2.21.2.0.3.htm (dostęp płatny)

Abonent dogada się z operatorem?

Spory między abonentem a operatorem będzie można poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, działającego przy prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Na polubowne rozstrzygnięcie muszą jednak zgodzić się obie strony.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1375&dok=1375.29.3.2.21.3.0.3.htm

Szybszy rozwój dzięki nowym technologiom

Europejskie Platformy Technologiczne finansowane w głównej mierze z budżetu 7 Programu Ramowego Wspólnoty na lata 2007-2010, wynoszącego 30 mld euro mają być gwarantem szybkiego rozwoju gospodarczego Wspólnoty przy realizowanej obecnie Strategii Lizbońskiej. W Polsce działają platformy: lotnictwa, budownictwa i przemysłu lekkiego.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1375&dok=1375.28.7.2.13.2.0.1.htm

GAZETA WYBORCZA

Merlin.pl: pierwszy w historii zysk netto

Po raz pierwszy w historii sklep internetowy Merlin.pl zanotował roczny zysk netto. Firma zarobiła około 500 tys. zł. Zeszłoroczne przychody Merlina - jednego z nawiększych polskich sklepów w internecie - przekroczyły 31 mln zł. Z tego 11 mln zł to wartość sprzedaży w samym tylko czwartym kwartale. Rok wcześniej Merlin sprzedał towary za 22 mln zł. Szefowie sklepu prognozują na bieżący rok wzrost przychodów w podobnej skali - do kwoty 45 mln zł.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,34912,2492283.html

URTiP pogania operatorów

Najpóźniej do końca stycznia operatorzy muszą uzgodnić jak i kiedy wprowadzą możliwość zatrzymania numeru przy zmianie sieci - poinformował wczoraj prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,34912,2492321.html

Bardzo dobre wyniki Apple Computer

Odtwarzacz muzyczny iPod to kura znosząca złote jaja. Obroty jego producenta w ostatnim kwartale 2004 r. wzrosły o 74 proc., a zysk - ponad czterokrotnie.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,34912,2492377.html