Piątkowy Przegląd Prasy

W lutym nadwyżka bilansu handlowego Japonii wzrosła o 51,7%. Ministerstwo Finansów zapewnia, że po 1 maja br. nie będzie gwałtownego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ub. roku z bezzwrotnej dotacji PARP skorzystało 9640 firm.

GAZETA WYBORCZA

Kraj kwitnącego exportu do Chin

W lutym nadwyżka bilansu handlowego Japonii wzrosła o 51,7% i sięgnęła 13,3 mld USD. Lutym był ósmym miesiącem z rzędu kiedy wartość eksportu rosła. Wzrost eksportu Japonia zawdzięcza lepszej sprzedaży półprzewodników i sprzętu audio-wideo do Chin. (s. 26)

GAZETA PRAWNA

Logo firmy bez podatku

Obrót wzorami użytkowymi lub przemysłowymi wyrażającymi znaczenie towarów albo produktów danego przedsiębiorstwa jest opodatkowane VAT. Natomiast logo – jako znak występujący samodzielnie i mający na celu oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa nie podlega VAT. (s. 5;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1170&dok=1170.27.3.2.5.3.0.1.htm )

Do Unii bez szoku cenowego

Wg. Komisji Europejskiej ceny w naszym kraju są średnio 45% niższe od cen w Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem do UE czekają nas podwyżki cen żywności związane z Wspólną Polityką Rolną UE, według NOBE (Niezależny Ośrodek badań Ekonomicznych) – o 5-6%. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewnia, że po 1 maja br. nie będzie gwałtownego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. (s. 9;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1170&dok=1170.28.3.2.9.2.0.3.htm )

Najwięcej dotacji na inwestycje

W ub. roku z bezzwrotnej dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało 9640 firm, którym przyznano łącznie 374 mln zł. Pieniądze trafiły do dwukrotnie większej grupy przedsiębiorstw niż przed rokiem, na małe i średnie firmy przeznaczono czterokrotnie więcej środków. (s. 9;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1170&dok=1170.28.3.2.9.4.0.1.htm )

PULS BIZNESU

Prokom zdobył kilka kontraktów

Poczta Polska podpisała z firmą Postdata umowy informatyczne wartości 113 mln zł. Postdata w połowie należy do PP i w połowie – do Prokomu. (s. 7;http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls_dzis&id=285378 )