Piątkowy Przegląd Prasy

Miesięczny dochód najlepiej opłacanych prezesów w Polsce stukrotnie przekracza średnią krajową. W Polsce czoła globalnym integratorom mają szansę stawić tylko CL i Prokom, uważa dyrektor ComputerLandu. DI BRE podwyższył prognozy wyników i wycenę Polkomtela.

PARKIET

DI BRE wycenia Polkomtela na 12,46 mld zł

DI BRE podwyższył prognozy wyników i wycenę Polkomtela: EBITDA w br. ma wynieść 2 mld (korekta o 7% w górę) a zysk netto 635 mln zł (korekta w górę o 6%). (s. 4)

Kryzys mało prawdopodobny

Według analityków banku Lehman Brothers Polsce nie grozi kryzys walutowy. Wartość tzw. indeksu wczesnego ostrzegania dla rynków wschodzących dla Polski oszacowali na bliską zeru, a w najbliższym czasie ma ona maleć. Niebezpieczeństwo kryzysu walutowego występuje przy wartości indeksu przekraczającej 75 punktów. (s. 6)

PULS BIZNESU

Zostanie dwóch: my oraz Prokom

Rozmowa z dyrektorem generalnym ComputerLandu, Michałem Danielewskim. Pytany o obecność globalnych integratorów na polskim rynku odpowiedział m.in.: "Na takich rynkach jak Niemcy czy Francja liczba lokalnych graczy jest niewielka. W pierwszej piętnastce jest ich maksymalnie dwóch. Na znalezienie się w takim gronie w Polsce mają szansę tylko CL i Prokom." (s. 4)

GAZETA WYBORCZA

Szef za dziesięciu

Miesięczny dochód najlepiej opłacanych prezesów w Polsce stukrotnie przekracza średnią krajową. Według szacunków gazety, łączne pobory władz 20 największych polskich emitentów giełdowych były w ub. roku o 2% wyższe od poborów w lepszym pod względem wyników finansowych spółek roku 2001. (s. 26)