Piątkowy Przegląd Prasy

EBOiR udzieli pożyczki Tel-Energo na zakup Telbanku. Dialog wykazuje pierwszy w historii kwartalny zysk operacyjny. Telmax przejmuje spółkę dostarczającą rozwiązania informatyczne dla sektora energetycznego. Telefonizacja wsi i dostosowanie prawa do wymogów unijnych - to priorytety telekomunikacyjne na najbliższe 12 miesięcy dla Ministerstwa Infrastruktury.

PARKIET

Tel-Energo dostanie światłowody

EBOiR udzieli Tel-Energo pożyczki na zakup Telbanku, która niemal w całości pokryje wydatek. Pod koniec grudnia ub. r. NBP podpisał z Tel Energo umowę sprzedaży 74% akcji Telbanku, według nieoficjalnych informacji, na kwotę ok. 300 mln zł. Dziś transakcja jest finalizowana. EBOiR warunkuje pożyczkę przejęciem przez Tel-Energo światłowodów PSE, które obecnie operator użytkuje. (s. 1)

Dialog ma zysk operacyjny

W I kw. br. Telefonia Dialog uzyskała po raz pierwszy w historii zysk operacyjny. Wyniósł on 7,7 mln zł. Strata netto wyniosła ok. 40 mln zł, a przychody - 95 mln zł. Zadłużenie operatora wobec spółki-matki (KGHM) wynosi obecnie około 1,2 mld zł. (s. 4)

Telmax kupił spółkę Galkom

Bydgoski Telmax kupił od rzeszowskiego Compa 87,5% udziałów w dostawcy rozwiązań IT dla energetyki - spółce Galkom. Wartość transakcji wyniosła 3,25 mln zł. Galkom ma obecnie 13 klientów- zakłady energetyczne. Jego system billingowy Handel obsługuje 34% wszystkich odbiorców energii w Polsce i posiada 5 mln odbiorców końcowych. Telmax przejmie w tym roku jeszcze jedną - dwie spółki. (s. 5)

RZECZPOSPOLITA

Priorytety Ministerstwa Infrastruktury

Podczas wczorajszej konferencji w Ministerstwie Infrastruktury Krzysztof Heller, wiceminister odpowiedzialny za telekomunikację mówił m.in., że do zwiększenia liczby telefonów na terenach słabo zurbanizowanych nie wystarczy prawo, ale potrzebne jest także działanie państwa. Znalezienie odpowiedniego sposobu na poprawę stanu telefonizacji obszarów wiejskich oraz dostosowanie polskiego prawa do zgodności z unijnym ustalono jako dwa główne priorytety resortu w dziedzinie telekomunikacji na najbliższy rok. (s. B 2)

Opinia z zastrzeżeniami

Ernst&Young Audit wydał opinię do raportu Elektrimu, chociaż zarazem opatrzył ją licznymi zastrzeżeniami. W czwartek Elektrim wykazał w sprawozdaniu 2,5 mld zł przychodów, 161 mln zł straty operacyjnej i 699,5 mln zł straty netto. Zastrzeżenia rewidenta dotyczyły m.in. nieurealnienia przez Elektrim wartości inwestycji w zakup w 1999 roku udziałów PTC. Rok temu sprawdzający raport Elektrimu Arthur Andersen odmówił wydania opinii o raporcie. (s. B 2)

Wyniki UPC

W końcu I kw. UPC ma 994,5 tys. abonentów telewizji kablowej i 15,8 tys. użytkowników usługi chello. W I kw. grupa miała 359 mln EUR przychodów i 46,3 mln EUR zysku netto (rok wcześniej 2 mld USD straty). (s. B 2)