Piątkowy Przegląd Prasy

Elektrim wygrał sprawę przed wiedeńskim Trybunałem Arbitrażowym, którą wytoczył mu DT Mobil - prezes Lundberg miała rację? Grzegorz Kołodko nie wyklucza obniżenia CIT w 2004 roku do 19%. Ponadto: kurs Szeptela szybuje, ITI szuka inwestorów a dostawcy sprzętu IT przygotowują się do walki o nowe kontrakty dla MENiS.

PARKIET

Elektrim i Solorz górą!

Wiedeński Trybunał Arbitrażowy w całości odrzucił pozew Deutsche Telecom dotyczący unieważnienia przeprowadzonej w sierpniu 1999 roku transakcji przejęcia przez Elektrim za 680 mln USD 15,8% akcji PTC. DT twierdziło, że naruszono jego prawo pierwokupu. Do rozstrzygnięcia pozostaje nadal w arbitrażu sprawa drugiego pozwu DT - o unieważnienie wniesienia udziałów w PTC do Elektrimu Telekomunikacji, jednak po wczorajszym orzeczeniu Trybunału, Elektrim nie może jej przegrać. Orzeczenie zmienia wycenę ET i ocenę transakcji przejęcia Elektrimu przez Polsat. "Miałem nosa" - skomentował Zygmunt Solorz. (s. 1, 3)

Getin wyemituje obligacje

Podczas WZA planowanego na 15 maja akcjonariusze Getinu podejmą decyzję o emisji obligacji, która ma posłużyć finansowaniu bieżącej działalności spółki do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji. Wartość emisji obligacji planowana jest na kilka milionów złotych - mają objąć ją banki i inni inwestorzy instytucjonalni. Podczas WZA głosowana będzie ponadto decyzja na temat dalszego istnienia spółki - strata w 2002 roku przewyższyła jedną trzecią kapitału zakładowego i sumę kapitału zapasowego i rezerwowego. Niemal 70% akcji głosów ma Leszek Czarnecki, który chce kontynuacji działalności. (s. 4)

Szeptel w cenie

W ciągu ostatnich kilku sesji kurs Szeptela wzrósł o 85% - przy jednoczesnych bardzo dużych obrotach (w ciągu 10 sesji - 40% kapitału). Powyżej 5% akcji mają od niedawna Agata Piechocka, Caterham Financial Management oraz Media Net Interactive - ta ostatnia nie wyklucza dalszych inwestycji w operatora. (s. 4)

Euro razem z Polską?

Negatywne wyniki pięciu symulacji ekonomicznych efektów przyłączenia Wielkiej Brytanii do strefy euro mogą opóźnić jej wejście do unii walutowej (EMU). Kanclerz skarbu przedstawi wyniki 1 czerwca, już teraz poinformował, że z pięciu testów tylko jeden - dotyczący wpływu nowej waluty na sektor usług - dał ocenę pozytywną. Pojawiają się zatem głosy, że wejście Wielkiej Brytanii do EMU może nastąpić dopiero w 2006 roku - zatem być może w tym samym czasie co w Polsce. (s. 9)

PULS BIZNESU

ITI rozgląda się za inwestorami

Akcjonariusze ITI szukają inwestora, który pomógłby im odkupić 30,4% akcji TVN od SBS - na ten cel potrzeba ok. 130 mln USD. Grupa proponuje obligacje zamienne na akcje o wartości 120 - 130 mln USD (z oferty 2004/2005 roku), ponadto skłonni są sprzedać część swoich walorów. (s. 6)

MENiS ponownie zamówi komputery

W maju br. ministerstwo gołosi drugą serię przetargów na pracownie komputerowe dla szkół - wartość zamówienia może oscylować około 10 tys. sztuk komputerów wartości około 30 mln zł. (s. 8)

CIT może spadnie, PIT - nie

Do końca maja resort finansów przedstawi ostateczną wersję programu naprawy finansów państwa - zapowiedział Grzegorz Kołodko. W odpowiedzi na propozycje z raportu Banku Światowego wicepremier i minister finansów dopuszcza możliwość obniżenia stawki CIT w 2004 do 19%. Wiadomo już także, że opodatkowane zostaną - w wysokości 19 lub 20% - dochody z giełdy.