Piątkowy Przegląd Prasy

Sprawozdanie finansowe PKN Orlen ujawnia, że NOM miał w I półroczu ponad 110 mln zł przychodów i 7,8 mln zł straty netto. TP SA zaktualizowała swoją strategię na najbliższe 3 lata.

PARKIET

Francuski rząd myśli o kupnie akcji France Telecom

Francuskie ministerstwo finansów rozważa udzielenie France Telecom pożyczki gwarantowanej a następnie zwiększenie kapitału podstawowego. Siedem banków przyznało już resortowi wstępną zgodę na pożyczkę rzędu 9 mld EUR. W celu zbicia zadłużenia telekomu rozważana jest m.in. sprzedaż operatora komórkowego Orange. (s. 1)

NOM ma straty

Po pierwszym półroczu br. Niezależny Operator Międzystrefowy zanotował niemal 7,8 mln zł straty – wynika z raportu półrocznego PKN Orlen (PKN kontroluje 35% NOM-u). W pierwszym półroczu NOM miał 110,67 mln zł przychodów. Zdaniem Marcina Gruszki, strata wynikła z konieczności utworzenia rezerw na należności od abonentów TP S.A. Rzecznik NOM powiedział ponadto, że spółka zebrała już ok. 75% należności za okres, kiedy nie wystawiała rachunków. (s. 3)

Jeszcze 2 miliardy dolarów

Według The Wall Street Journal, WorldCom może dokonać kolejnej rewizji raportów księgowych, tym razem o 2 mld USD. W sumie nieprawidłowości księgowe w spółce dotyczyłyby więc łącznie 9 mld USD. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

TP modyfikuje przyszłość

Telekomunikacja Polska ma nową strategię na lata 2003 – 2005. Zawiera ona kilka nowych elementów w stosunku do koncepcji przedstawionych przed rokiem. Spółka chce m.in. skoncentrować się na budowie oferty dla rynku hurtowego. Z nowej strategii, przedstawionej na razie tylko na radzie kadry menedżerskiej dwa tygodnie temu we Wrocławiu wynika, że TP S.A. zbyt optymistycznie oceniała rok temu szybkość wprowadzenia płatnych usług w Internecie. (s. 7)

PULS BIZNESU

ARiMR eliminuje rodzimych graczy

ARiMR chce kupić w przetargu 2,6 tys. komputerów i ok. 600 serwerów. W przyszłym roku agencja ma kupić kolejne 4 tys. komputerów w związku z wprowadzaniem systemu IACS. Jednak w warunkach ofertowych określono wymogi, których nie spełnia żadna polska firma, m.in. konieczność posiadania certyfikatu ISO 14001 (potwierdzający m.in. dbałość o środowisko naturalne). (s. 1, 2, 5)

Prokom: koniec kłopotów z TF

Sąd Rejonowy uchylił wszystkie czynności komornika w stosunku do aktywów Prokom Investments. Komornik dokonał zajęć na wniosek Telewizji Familijnej, która domaga się zabezpieczenia swoich roszczeń. (s. 7)