Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piątkowy Przegląd Prasy

Sprawozdanie finansowe PKN Orlen ujawnia, że NOM miał w I półroczu ponad 110 mln zł przychodów i 7,8 mln zł straty netto. TP SA zaktualizowała swoją strategię na najbliższe 3 lata.

PARKIET

Francuski rząd myśli o kupnie akcji France Telecom Francuskie ministerstwo finansów rozważa udzielenie France Telecom pożyczki gwarantowanej a następnie zwiększenie kapitału podstawowego. Siedem banków przyznało już resortowi wstępną zgodę na pożyczkę rzędu 9 mld EUR. W celu zbicia zadłużenia telekomu rozważana jest m.in. sprzedaż operatora komórkowego Orange. (s. 1)

NOM ma stratyPo pierwszym półroczu br. Niezależny Operator Międzystrefowy zanotował niemal 7,8 mln zł straty – wynika z raportu półrocznego PKN Orlen (PKN kontroluje 35% NOM-u). W pierwszym półroczu NOM miał 110,67 mln zł przychodów. Zdaniem Marcina Gruszki, strata wynikła z konieczności utworzenia rezerw na należności od abonentów TP S.A. Rzecznik NOM powiedział ponadto, że spółka zebrała już ok. 75% należności za okres, kiedy nie wystawiała rachunków. (s. 3)

Jeszcze 2 miliardy dolarówWedług The Wall Street Journal, WorldCom może dokonać kolejnej rewizji raportów księgowych, tym razem o 2 mld USD. W sumie nieprawidłowości księgowe w spółce dotyczyłyby więc łącznie 9 mld USD. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

TP modyfikuje przyszłośćTelekomunikacja Polska ma nową strategię na lata 2003 – 2005. Zawiera ona kilka nowych elementów w stosunku do koncepcji przedstawionych przed rokiem. Spółka chce m.in. skoncentrować się na budowie oferty dla rynku hurtowego. Z nowej strategii, przedstawionej na razie tylko na radzie kadry menedżerskiej dwa tygodnie temu we Wrocławiu wynika, że TP S.A. zbyt optymistycznie oceniała rok temu szybkość wprowadzenia płatnych usług w Internecie. (s. 7)

PULS BIZNESU

ARiMR eliminuje rodzimych graczy ARiMR chce kupić w przetargu 2,6 tys. komputerów i ok. 600 serwerów. W przyszłym roku agencja ma kupić kolejne 4 tys. komputerów w związku z wprowadzaniem systemu IACS. Jednak w warunkach ofertowych określono wymogi, których nie spełnia żadna polska firma, m.in. konieczność posiadania certyfikatu ISO 14001 (potwierdzający m.in. dbałość o środowisko naturalne). (s. 1, 2, 5)

Prokom: koniec kłopotów z TFSąd Rejonowy uchylił wszystkie czynności komornika w stosunku do aktywów Prokom Investments. Komornik dokonał zajęć na wniosek Telewizji Familijnej, która domaga się zabezpieczenia swoich roszczeń. (s. 7)