Piątkowy Przegląd Prasy

Prezes Polkomtela nie widzi sensu udziału operatora w powstającej Krajowej Grupie Telekomunikacyjnej. Chciałby natomiast współpracy sieci Plus z TP SA.

PRAWO I GOSPODARKA

Sieci się nie zmówiły

Rozmowa z prezesem Polkomtela, Jarosławem Pachowskim. „Rynek telekomunikacyjny wchodzi prawdopodobnie w fazę zmierzchu i trudno znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla nowych inwestycji w zakresie stacjonarnych usług głososwych. Polkomtel potrzebyje natomiast telefonii stacjonarnej jako partnera handlowego i mamy nadzieję na rozsądne porozumienie w tym zakresie z TP S.A.” – odpowiedział na pytanie o udział Polkomtela w KGT prezes Pachowski. (s. 1, 3)

Posępowanie URTiP przeciwko TP SA

Prezes URTiP wszczął postępowanie administracyjne przeciwko TP S.A. w związku z niewykonaniem decyzji Urzędu z 15 lutego br. decyzja dotyczyła współpracy TP S.A. z Netią Telekom Lublin. TP S.A. grozi kara w wysokości do 3% przychodów z 2001 roku (17,3 mld zł). (s. 3)

SMS wysłany z regulaminem

Firmy e-marketingowe liczą na poprawienie przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Firmy uważają, że uchwalona przez Sejm i skierowana do Senatu ustawa może zablokować rozwój marketingu mobilnego. (s. 8)

PARKIET

Spada sprzedaż komputerów osobistych

II kw. br. nie był udany dla producentów komputerów osobistych. Compaq sprzedał aż o 54% desktopów mniej niż rok wcześniejl za to JTT odnotowało 30% wzrost w porównaniu z II kw. 2001 roku. Według Gartner Dataquest sprzedaż komputerów osobistych w naszym kraju w II kw. br. spadła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. (s. 3)

Fundusz Sisu gra na czas?

Sąd musiał po raz kolejny odroczyć wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia układu Netii z wierzycielami – dążący do upadłości spółki mniejszościowy wierzyciel – fundusz Sisu – dostarczył do sądu kolejną partię dokumentów. Tym razem wydanie decyzji sądu zostało odroczone tylko o jeden dzień, do dziś. (s. 3)

Infovide chce w ciągu roku zadebiutować na GPW

Infovide w najbliższym czasie podejmie decyjzje dotyczące wyboru sposobu dalszego finansowania spółki. W przypadku każdego z wariantów, docelowo planowane jest wprowadzenie spółki na giełdę. (s. 4)

PULS BIZNESU

Polkomtel ma wyższy zysk

Polkomtel osiągnął po pierwszym półroczu br. 288 mln zł zysku – o 25% więcej niż przed rokiem w tym samym okresie. Przychody wzrosły o 15,9%, do 2,3 mld zł. (s. 8)