Piątkowy Przegląd Prasy

Apexim chce przedstawić sądowi rozpatrującemu wniosek spółki o otwarcie postępowania układowego swój nowy biznesplan. Elektrim nie wypłaci obligatariuszom 200 mln EUR do 15 czerwca - wstępne porozumienie z obligatariuszami nie zostało jeszcze zatwierdzone w głosowaniu przez zgromadzenie obligatariuszy.

PARKIET

Miliardy do podziałuW 2002 roku należy spodziewać się rozstrzygnięcia tylko kilku dużych przetargów informatycznych. Wartość kontraktów na utrzymanie systemów w PZU, biling w TP S.A., czy wprowadzenie systemu CEPIK może sięgnąć 0,5 – 1 mld zł. Najwięcej zarobić mogą Prokom, ComputerLand i Softbank. (s. 1, 6)

Elzab spada na łeb na szyjęPo ogłoszeniu wezwania na akcje Elzabu przez włoski MWCR kurs spółki spadł prawie 13%. Akcjonariuszy wystraszyła bardzo niska cena oferowana w wezwaniu. Sprawę niejasnych celów wezwania bada zresztą KPWiG. (s. 3)

Agora może rozważyć wypłatę dywidendySpółka nie wyklucza, że gdyby nie powiodły się jej plany budowy koncernu medialnego, rozważy wypłacenie dywidendy. Prezes Rapaczyński wyraziła się, że ma nadzieję, iż do konieczności rewizji dotychczasowej polityki Agory w sprawie dywidendy jednak nie dojdzie. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Patent wart milionyW USA trwa batalia pomiędzy trzema giełdami obracającymi kontraktami terminowymi oraz spółką eSpeed, która posiada prawa do „patentu”, polegającego na kojarzeniu zleceń na rynkach terminowych za pomocą systemu elektronicznego. Opłaty za „używanie” patentu, czyli proste kojarzenie klientów drogą elektroniczną to ok. 20 centów za każdą skojarzoną transakcję (plus 2 mln USD opłaty rocznej). Jeśli eSpeed, którą założyła Susan Wagner, d. Członek Komisji ds. Obrotu na Rynkach Terminowych, zacznie dochodzić swoich praw również w Europie, w opałach może znaleźć się również warszawska GPW. (s. 2)

Apexim przygotowuje nowy biznesplanW przyszłym tygodniu Apexim ma dołączyć do wniosku o otwarcie postępowania układowego suplement, zawierający nowy biznesplan. Jego realizacja może, w opinii zarządu spółki, uratować ją przed upadkiem. Plan zawiera raczej projekt reorganizacji niż zmiany strategii, szczegóły na razie nie są znane. (s. 6)

PULS BIZNESU

Elektrim jeszcze poczeka ze spłatąElektrim nie przekaże jutro obligatariuszom 200 mln EUR na wykup obligacji zamiennych. Nadal nie zostały jeszcze przegłosowane przez wierzycieli warunki wstępnego porozumienia zawartego pomiędzy holdingiem i komitetem obligatariuszy. (s. 4)

Operatorzy chcą zamiany teleopłat na inwestycjeResort infrastruktury pracuje nad projektem ustawy zamieniającej zobowiązania koncesyjne operatorów na obowiązkowe inwestycje. Termin przyznanego operatorom odroczenia upływa tymczasem 30 czerwca. Długi spółek sięgają 400 mln EUR. Negocjacje są prowadzone m.in. z Ministerstwem Finansów, które kwoty koncesyjne wpisało do budżetu na ten rok. (s. 9)