Piątkowy Przegląd Prasy

Era i Polkomtel chcą postępowania antymonopolowego UOKiK przeciw TP S.A. i PTK Centertel. Dziś kolejne przesłuchania w sporze DT - Elektrim.

PARKIET

PTK Centertel - zmiany w radzie nadzorczej

Marek Józefiak, prezes zarządu TP S.A., został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej PTK Centertel, operatora sieci Idea. (s. 1)

Niepewny debiut Migut Media

Według nieoficjalnych informacji Parkietu, wydawnictwo Migut Media nie bierze już pod uwagę możliwości wejścia na GPW. Na razie prezes spółki, W. Migut, zapowiedział podjęcie decyzji w sprawie złożenia prospektu emisyjnego w sierpniu br. (s. 3)

Simple będzie zyskowny

W br. zamierza wypracować 1 mln zł zysku. Do 2005 roku ma zostać on powiększony do 2,9 mln zł. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Wzrasta sprzedaż serwerów

Strata netto Optimusa w I kwartale br. wyniosła 4,1 mln zł. Sprzedaż PC-tów w tym okresie spadła o ok. 20% do ponad 10 tys. sztuk. Sprzedaż serwerów wzrosła o 5%, do 136 sztuk. (s. 6)

PULS BIZNESU

Elektrim vs. DT: kolejna odsłona arbitrażu już dziś

W piątek warszawski sąd w porozumieniu z wiedeńskim arbitrażem wraca do przesłuchań szefów Holdco, pośredniego udziałowca PTC. 14 maja sprawa trafi na wokandę w Wiedniu. Trybunał rozpatruje trzy spory - pozew DT w sprawie bezprawnego odkupienia przez Elektrim udziałów PTC, pozew Elektrimu zarzucający to samo DT i pozew DT w sprawie przeniesienia udziałów w PTC do Elektrimu Telekomunikacji. (s. 3)

RZECZPOSPOLITA

Era i Plus przeciw TP S.A.

PTC i Polkomtel wystąpiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko TP S.A. To odpowiedź na wprowadzenie przez TP S.A. i PTK Centertel wspólnych usług dla klientów biznesowych. Według pozywających operatorów, TP S.A. i Centertel "dokonały nieformalnych uzgodnień (...) w celu wyeliminowania lub ograniczenia konkurencji na rynku właściwym", tj. rynku świadczenia usług telefonii mobilnej z usługami dodanymi - GPRS, SMS, transmisja faksów. Jako przykład podano fakt oferowania klientom biznesowym tańszych usług i produktów w przypadku podpisania długookresowych umów. (s. B 2)

Po raz pierwszy ujemna dynamika

Według oceny warszawskiej firmy DiS, polski rynek IT odnotował w 2001 roku ujemną dynamikę - w cenach stałych -8,94% i w złotych -5,34%. Wartość polskiego rynku określona została na podstawie analizy 420 największych firm branży na 3,064 mld USD. (s. B 3)