Piątkowy Przegląd Prasy

Zarząd Elektrimu zaproponował wierzycielom objęcie nowej emisji papierów dłużnych. Do końca negocjacji w sprawie układu pozostają cztery dni.

PARKIET

Niezadowoleni obligatariusze

Akcje Elektrimu zyskały wczoraj 7,4%. To prawdopodobnie efekt wyczerpania się podaży ze strony dużej zagranicznej inwestycji finansowej. Według niepotwierdzonych informacji, Elektrim zaoferował obligatariuszom zrolowanie niespłaconych obligacji i wypłatę około 80 mln EUR w gotówce. Nowe papiery, podobnie jak stare, byłyby niezabezpieczone, a ich termin wykupu przypadałby na 2005 r. 23 kwietnia odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, które zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu układu. (s. 3)

Nie ma problemu z zadłużeniem

Zdaniem Optimusa, spółka nie będzie mieć problemów z obsługą zadłużenia, w tym z zapłatą zaległego podatku. Optimus poinformował o rozwiązaniu umowy dystrybucyjnej z Compaqiem, przy jednoczesnym zachowaniu umowy serwisowej. (s. 5)

mBank zyskuje partnera

Wiceprezes BRE Banku poinformował, że część akcji mBanku zostanie odsprzedana partnerowi strategicznemu. Wcześniej zakończy się proces przeniesienia działalności mBanku do Banku Częstochowa, co jest preludium do zaistnienia mBanku na GPW. (s. 7)

PRAWO I GOSPODARKA

Milion wirtualnych kont bankowych

Za kilka tygodni liczba internetowych rachunków przekroczy w Polsce milion. Spośród dziesięciu największych banków jedynie BIG Bank Gdański nie ma w swojej ofercie bankowości internetowej. (s. 1, 6)

Inwestor dla Telefonii Dialog

Według przedstawicieli operatora toczą się obecnie rozmowy KGHM z potencjalnym inwestorem dla Dialogu. Szczegóły zostaną ujawnione dopiero po podpisaniu ostatecznych umów. (s. 5)

PULS BIZNESU

Prezesie, co zrobił Pan z Optimusem?

Dwa lata temu Wojciech Kostrzewa, prezes BRE Banku zapowiedział inwestorom Optimusa, że nie stracą na podziale spółki. Obecnie BRE Bank po cichu pozbywa się akcji Optimusa. (s. 1, 2, 4)