Piątkowy Przegląd Prasy

Vivendi chce odkupić od Elektrimu 49% udziałów w Elektrim Telekomunikacja za 350 mln EUR.

PARKIET

Vivendi proponuje 350 milionów euro

Vivendi planuje Elektrimowi odkupienie pakietu 49% udziałów w ET za 350 mln EUR. Umowa wspólników w ET stweirdza, że pomimo Vivendi posiada już 51% pakiet w spółce, nie ma nad nią całkowitej kontroli, dlatego Francuzom zależy na odkupieniu udziałów Elektrimu. (s. 1)

Biegły sprawdzi kto zawinił

Warszawski sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie wniosku o otwarcie postępowania układowego w Netii. Sąd zadecydował o powołaniu biegłego, który ustali, czy złe wyniki Netii były spowodowane czynnikami zewnętrznymi czy błędami w zarządzaniu firmą. (s. 3)

Wszystko w rękach prawników

Hewlett-Packard zamierza rozwiązać umowę z ComputerLandem na podwykonawstwo w kontrakcie na IACS. „Nie odbije się to na wynikach spółki” – zapewnia rzecznik CL. Wartość umowy wynosiła 20 mln EUR, dotychczas CL otrzymał ok. 15 mln zł za wykonane prace. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Czy Inteligo trafi w ręce Commercial Union

Prawdopodobnie Commercial Union nabędzie od Bankgeselschaft Berlin udziały w koncie Inteligo. Ubezpieczeniowy potentat od dwóch lat co najmniej dwóch lat planuje otwarcie w Polsce własnego banku. (s. 3)

Macrosoft podnosi kapitał

Zapisy na 60,1 tys. akcji serii G Macrosoftu będą przyjmowane od 25 marca do 26 marca. Ich cena emisyjna została ustalona na 15 zł. Ta cześć emisji trafi do kadry menadżerskiej. Do obrotu trafi także 410 tys. akcji serii H, przeznaczopnych dla posiadaczy obligacji zamiennych serii B. (s. 5)

PULS BIZNESU

Elektrim musi oddać 20 mln zł

Frankfurcki MHB Mitteleuropaische Handelsbank Aktiengeselschaft Deutsch – Polnische Bank wypowiedział Elektrimowi kredyt w wysokości 5,5 mln EUR, wzywając spółkę do zapłaty kwoty wraz z odsetkami do 15 kwietnia. (s. 4)

Microsoft tworzy e-rząd

Steve Ballmer, który przerwał pobyt na targach CeBIT i odwiedził na kilka godzin Warszawę w związku z propozycją realizacji przez Microsoft projektu e-Goverment, na wzór projektu zrealizowanego w Wielkiej Brytanii. Innym projektem w którym będzie współuczestniczył MS jest stworzenie Narodowej Biblioteki Internetowej. (s. 4)