Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piątkowy Przegląd Prasy

Vivendi chce odkupić od Elektrimu 49% udziałów w Elektrim Telekomunikacja za 350 mln EUR.

PARKIET

Vivendi proponuje 350 milionów euroVivendi planuje Elektrimowi odkupienie pakietu 49% udziałów w ET za 350 mln EUR. Umowa wspólników w ET stweirdza, że pomimo Vivendi posiada już 51% pakiet w spółce, nie ma nad nią całkowitej kontroli, dlatego Francuzom zależy na odkupieniu udziałów Elektrimu. (s. 1)

Biegły sprawdzi kto zawiniłWarszawski sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie wniosku o otwarcie postępowania układowego w Netii. Sąd zadecydował o powołaniu biegłego, który ustali, czy złe wyniki Netii były spowodowane czynnikami zewnętrznymi czy błędami w zarządzaniu firmą. (s. 3)

Wszystko w rękach prawnikówHewlett-Packard zamierza rozwiązać umowę z ComputerLandem na podwykonawstwo w kontrakcie na IACS. „Nie odbije się to na wynikach spółki” – zapewnia rzecznik CL. Wartość umowy wynosiła 20 mln EUR, dotychczas CL otrzymał ok. 15 mln zł za wykonane prace. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Czy Inteligo trafi w ręce Commercial UnionPrawdopodobnie Commercial Union nabędzie od Bankgeselschaft Berlin udziały w koncie Inteligo. Ubezpieczeniowy potentat od dwóch lat co najmniej dwóch lat planuje otwarcie w Polsce własnego banku. (s. 3)

Macrosoft podnosi kapitałZapisy na 60,1 tys. akcji serii G Macrosoftu będą przyjmowane od 25 marca do 26 marca. Ich cena emisyjna została ustalona na 15 zł. Ta cześć emisji trafi do kadry menadżerskiej. Do obrotu trafi także 410 tys. akcji serii H, przeznaczopnych dla posiadaczy obligacji zamiennych serii B. (s. 5)

PULS BIZNESU

Elektrim musi oddać 20 mln złFrankfurcki MHB Mitteleuropaische Handelsbank Aktiengeselschaft Deutsch – Polnische Bank wypowiedział Elektrimowi kredyt w wysokości 5,5 mln EUR, wzywając spółkę do zapłaty kwoty wraz z odsetkami do 15 kwietnia. (s. 4)

Microsoft tworzy e-rządSteve Ballmer, który przerwał pobyt na targach CeBIT i odwiedził na kilka godzin Warszawę w związku z propozycją realizacji przez Microsoft projektu e-Goverment, na wzór projektu zrealizowanego w Wielkiej Brytanii. Innym projektem w którym będzie współuczestniczył MS jest stworzenie Narodowej Biblioteki Internetowej. (s. 4)