Piątkowy Przegląd Prasy

Obligatariusze Elektrimu zadecydują dziś, czy dać zarządowi holdingu jeszcze dwa miesiące na znalezienie pieniędzy na wykup papierów dłużnych.

PARKIET

BRE Bank ma 5,02% akcji Elektrimu

Udział BRE Banku i jego podmiotów zależnych w kapitale akcyjnym Elektrimu przekroczył 5%. W grudniu właściciela zmieniło ok. 43 mln akcji warszawskiego holdingu. (s. 1)

Czechowicz Ventures bez kontroli nad MCI

Udział Czechowicz Ventures w funduszu MCI Management spadł do 50%. Od 14 września do 20 grudnia br. Czechowicz Ventures zbył 650 tys. akcji MCI Management, nie wiadomo, czy wyprzedaż będzie kontynuowana. (s. 3)

Simple liczy na poprawę wyników

W IV kw. br. Simple może odnotować dodatni wynik finansowy. W pozostałych trzech kwartałach 2001 roku producent oprogramowania odnotowywał jednak straty (łącznie 1,3 mln zł) i raczej nie zniweluje jej w bilansie rocznym. (s. 5)

PRAWO I GOSPODARKA

Operatorzy bliscy celu

Na początku listopada br. było 9,27 mln użytkowników telefonów komórkowych w Polsce. Grudzień podobnie jak listopad okazał się według wstępnych informacji operatorów miesiącem dynamicznego wzrostu liczby abonentów. Prawdopodobnie więc liczba wszystkich użytkowników komórek w Polsce przekroczy na koniec 2001 roku zakładane 10 mln osób. (s. 4)

PULS BIZNESU

ET może uratować Elektrim

Dzisiaj obligatariusze Elektrimu mają podjąć decyzję, czy dadzą zarządowi holdingu zgodę na dalsze poszukiwanie pieniędzy na wykup papierów dłużnych. Na razie inwestorzy dobrze przyjęli wiadomość o wykupieniu przez Elektrim papierów dłużnych od BRE Banku, których zastawem były 25% udziały w Elektrimie Telekomunikacji. (s. 3)