Piątkowy Przegląd Prasy

Rząd proponuje zwiększyć deficyt budżetowy o ponad jedną trzecią zaplanowanej pierwotnie wartości.

PARKIET

Byczy czwartek

TechWIG zyskał podczas wczorajszych notowań giełdowych 7% a WIG 20 - 4%. Analitycy uważają jednak, że jest zbyt wcześnie by ogłosić zmianę trendu na warszawskim parkiecie, mimo wzrostu obrotów. Podtrzymać tendencję wzrostową może stopniowa stabilizacja na rynku walutowym. (s.1)

Sprzedaje zagranica?

Obroty na akcjach TP S.A. wyniosły wczoraj 108 mln zł, co oznacza prawdopodobnie, że walory polskiego operatora wyprzedają zagraniczni inwestorzy. Może być to spowodowane ich wycofywaniem się z rynku polskiego w ogóle, a nie złą oceną TP S.A. Operator ma największe udziały w "polskich" portfelach zagranicznych instytucji finansowych i jeżeli opuszczają oni warszawski parkiet, to zaczynają od pozbywania się akcji TP SA. (s.1,3)

Błąd rewidenta?

Giełda nie zawiesi notowań akcji Interii, ale może wznowić postępowanie dopuszczeniowe. KPWiG twierdzi, że w dokumentach dostarczonych przez Interię figurowało inne nazwisko audytora niż później w prospekcie emisyjnym. Mogło to wynikać z faktu, że rewident, który badał Interię zrezygnował z pracy przed publikacją prospektu i z tego powodu dokumenty sygnował prezes firmy audytorskiej i jednocześnie matka jednego z członków rady nadzorczej portalu. (s.3)

PRAWO I GOSPODARKA

Rynek IT będzie się szybko konsolidował

W 2000 r. doszło do 42 fuzji i przejęć w sektorze IT. Wartość 37, o ujawnionych parametrach finansowych, wyniosła 176 mln USD, z czego połowę stanowiły akwizycje Softbanku i Optimusa. Niewielki był w tym udział firm i inwestorów zagranicznych, którzy wygenerowali tylko 13% wartości tych transakcji. W tym samym okresie w całej Europie w sektorze IT dokonano ponad 2 tys. tego typu operacji, o ujawnionej wartości 83 mld USD. (s.5)

e-Integrum z BGŻ

BGŻ wprowadzi w przyszłym tygodniu do oferty swego detalicznego ramienia bankowość elektroniczną. Twórcy systemu podkreślają możliwość personalizowania serwisu i składania zleceń z przyszłym terminem realizacji. Bezpieczeństwo konta będzie zapewniało m.in. wykorzystanie przez użytkownika generatora losowego, tzw. tokena. (s.8)

RZECZPOSPOLITA

Otwarty program cięć

Rząd proponuje zwiększyć deficyt budżetowy o 8,6 mld zl do blisko 30 mld zł. Zostanie on sfinansowany przez emisję bonów skarbowych, w związku z czym rząd proponuje zwiększyć limit zadłużenia z ich tytułu do 15 mld zł. Przewidywane są cięcia wydatków inwestycyjnych w sektorze budżetowym, nie będzie natomiast oszczędności na wypłatach pensji i emerytur. (s.B1)

Przepychanka o reklamę

Zaostrza się spór TP S.A. z pozostałymi operatorami, co zdaniem analityków oznacza, że dotychczasowy monopolista zaczyna odczuwać rynkową konkurencję. TP S.A. usiłuje storpedować świadczenie konkurencyjnych usług międzynarodowych za pośrednictwem protokołu IP, ale wygląda na to, że Ministerstwo Łączności przyjmie taką definicję VoIP, która nie będzie uznawał tej technologii za "usługi głosowe". TP S.A. zażądała także od Netii zwiększenia do 70% swoich udziałów w zyskach generowanych przez internautów korzystających z dodzwanianych usług dostępowych na numer 0-20 XX XX w sieci Netii. (s.B2)

GAZETA WYBORCZA

E tam, e-książka

Orzeczenia sądów amerykańskich zdają się wskazywać, że nastąpi prawny rozdział tradycyjnych i elektronicznych publikacji. Spory z wydawnictwami i witrynami internetowymi toczyli autorzy, którzy chcieli dodatkowe wynagrodzenia za coraz liczniejsze elektroniczne wydania swoich dzieł. (s.23)