Piątkowy Przegląd Prasy

Dni zarządu Elektrimu wydają się policzone. Gesty nieufności wykonuje względem niego Rada Nadzorcza i akcjonariusze.

RZECZPOSPOLITA

Koalicja kontra Vivendi

Mniejszościowi akcjonariusze Elektrimu doprowadzili do zwołania na 20 kwietnia NWZA spółki, na którym może zapaść decyzja o zmianie zarządu holdingu i jego statutu, w punkcie mówiącym, że wszystkie uchwały muszą zostać przegłosowane 75% większością głosów. Zdaniem wielu akcjonariuszy ten zapis paraliżuje możliwości działania zgromadzenia akcjonariuszy. Koalicja akcjonariuszy obawia się, że ewentualne porozumienie z Vivendi Universal odda w ręce koncernu telekomunikacyjne spółki z grupy Elektrimu za cenę nieadekwatną do ich wartości. Niedawno przewodniczący rady nadzorczej holdingu przejął kontrolę nad zarządem spółki. (s.B1)

Kara w zawieszeniu dla hakera

Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok roku więzienia dla ucznia studium informatycznego, ale zawiesił wykonanie na trzy lata. Skazany włamał się do komputera w firmie handlowej i doprowadził do zniszczenia wartej ok. 5 tys. zł bazy danych. Poszkodowany zabezpieczył ślady, jakie włamywacz pozostawił w jego komputerze i przekazał jej policji. Prokuratura początkowo odmawiała wszczęcia śledztwa. (s.C2)

PARKIET

ITStock: list podpisany

Wydawnictwo Migut Media zawarło porozumienie o utworzeniu wraz z funduszem MCI Management giełdy elektronicznej dla branży IT. Wydawnictwo dostarczy treści do uruchomienia i prowadzenia serwisu. MCI objęło 66% udziałów w nowym przedsięwzięciu a Migut Media 34%. (s.4)

Rynek zweryfikował benchmark

Nie ma już mowy o utrzymaniu w rekomendacjach ceny docelowej akcji Interii na 33 zł. Mimo to tylko analitycy BDM określili nową wycenę akcji portalu: 19,5 zł w ciągu roku. Trzeba jednak pamiętać, że ten dom maklerski będzie subemitentem akcji Hogi. Inne domy maklerskie nie przewidują w najbliższym czasie dokonania nowej wyceny. (s.5)

Wkrótce nowa usługa

Internet Group rozwiązało umowę sprzedaży partii obuwia z firmą AD-PI-KO. Kontrakt był wart 460 tys. zł. Strony zrezygnowały z wszelkich roszczeń względem siebie. IG twierdzi, że zgodnie z analizą rynku jest w stanie sprzedać zapasy obuwia na warunkach korzystniejszych niż AD-PI-KO. IG zapowiedziało uruchomienie w najbliższym czasie nowej, dochodowej usługi. (s.6)

PULS BIZNESU

Dystrybutorzy PC drżą przed falą bankructw

Tylko dwóch dystrybutorów sprzętu komputerowego na polskim rynku ma powody do zadowolenia. Pozostałych czeka nieuchronnie konsolidacja lub upadek. Zdaniem specjalistów na rynku jest miejsce na 2-3 dużch dystrybutorów i kilku dystrybutorów niszowych. Jednak konsolidacja wymaga pieniędzy, których dystrybutorom brakuje, a trudno myśleć o pozyskaniu ich z giełdy lub od inwestorów finansowych. Na giełdę już kilkakrotnie wybierało się JTT, ale za każdym razem rezygnowało z tych planów, nie widząc szans powodzenia emisji akcji. Dla polskich firm, bez zagranicznego partnera rozwiązaniem może być konsolidacja wokół Optimusa, który choć traci rynek komputerowy, wciąż jest jego liderem. Akcjonariusze nowosądeckiej spółki wydają się jednak tym nie zainteresowani. (s.6)