Perspektywy usług płatności online p2p

Według informacji Gartner Group 80% amerykańskich klientów e-commerce obawia się używania serwisów płatniczych p2p (person–to–person). W 2005 roku według szacunków TowerGroup wartość transakcji zawieranych tą drogą stanowić będzie 11% wartości wszystkich płatności online.

Najczęściej wykorzystywanym serwisem płatniczym tego typu jest PayPal – wykorzystuje go 27% respondentów, a ufa mu 33% użytkowników. W przypadku Billpoint proporcje te wynoszą odpowiednio 11% i 21%, Yahoo! PayDirect 3% i 12%, serwisu Citibanku C2it – 1% i 17%. Ankietę przeprowadzono wśród 1000 kupujących w Sieci internautów. 8% zapowiedziało ponadto, że w przyszłości będzie wykorzystywać PayPal, tyle samo zamierza korzystać z Billpoint. W przypadku PayDirect i C2it takie deklaracje złożyło odpowiednio 5% i 4%.

PayPal zyskał popularność od czasu wprowadzenia go w eBay, w 1997 roku. Cieszy się zaufaniem jednak

szczególnie mniejszych kupców, którym zakupy kartą wydają się mało bezpieczne. Według raportu eMarketera i TowerGroup, w 2001 roku obroty przy wykorzystaniu płatności p2p wyniosły 100 mln USD (o 58 mln USD więcej niż rok wcześniej). W 2005 roku TowerGroup przewiduje, że wartość transakcji zawartych tą droga wyniesie 4 mld USD. Wartość wszystkich płatności realizowanych online przez konsumentów wzrośnie w 2005 roku do 31 mld USD, tak więc płatności p2p stanowić będą niecałe 11% obrotów.