PayPal nielegalny?

Prokurator stanu Missouri poinformował listownie władze firmy eBay, że wykorzystywany przez nią system płatności PayPal narusza postanowienia ustawy "Patriot Act". Zdaniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, PayPal może być wykorzystywany do przekazywania pieniędzy uzyskiwanych m.in. z nielegalnego hazardu.

Kierownictwo eBay poinformowało, że prokuratura zaproponowała porozumienie, w którym znalazła się propozycja uiszczenia opłaty naliczonej od łącznej kwoty przeprowadzonych między 26 października 2001 r. a 31 lipca 2002 r. płatności związanych z sieciowym hazardem.

W liście wymieniono konkretną kwotę, której przedstawiciele eBay jednak nie ujawnili. Poinformowali za to, że przeprowadzili własne analizy transakcji z PayPal i szacowana przez nich kwota transakcji, które mogłyby naruszać "Patriot Act", jest znacznie niższa. Władze firmy podkreśliły jednocześnie, że ich zdaniem PayPal działa i działał najzupełniej legalnie.