Patronat PIIT nad KOMPUTER EXPO 2003

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła patronatem honorowym i merytorycznym XVIII Międzynarodowe Targi KOMPUTER EXPO 2003.

Targi odbędą się w dniach 21-24 stycznia 2003 roku, po raz pierwszy w najnowocześniejszym centrum wystawienniczym w stolicy - Centrum EXPO XXI, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.

Patronami honorowymi imprezy są ministrowie: infrastruktury, edukacji, nauki, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Targom towarzyszyć będą liczne imprezy i debaty związane z poszczególnymi dniami branżowymi: 21 stycznia - Dzień Internetu, 22 stycznia - Dzień Edukacji, 23 stycznia -Dzień Informatyki dla Wojska i 24 stycznia - Dzień Informatyki dla MSP.