Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pasaż nadziei

Według ankiety przeprowadzonej przez eCard, jedynie co piąty klient e-sklepów płaci kartą. eCard zdecydował więc promować tę formę płatności w swoim wirtualnym pasażu handlowym.

W ramach promocji, osoby, które w październiku dokonają zakupu przy użyciu karty płatniczej, wezmą udział w losowaniu nagród. Ponadto pasaż oferuje rabaty do 10% oraz bezpłatną dostawę zakupionych towarów pocztą kurierską. W przedsięwzięciu, oprócz eCard, biorą udział sklepy internetowe, korzystające z systemu bezpiecznej autoryzacji kart eCard, oraz Bank Zachodni WBK.

„Celem promocji jest przekonanie konsumentów o zaletach i korzyściach e-commerce, który staje się bezpieczną, wygodną i tanią formą zakupów” – powiedział Allan Wodzyński, prezes zarządu eCard.

W systemie eCardu istnieje na przykład możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy, w przypadku niezrealizowania warunków umowy ze strony sklepu. Sklep internetowy musi dowieść, że dopełnił zobowiązań z najwyższą starannością, w przeciwnym razie bank zwraca pieniądze pobrane z konta nabywcy.

eCard jest spółką ComputerLandu, Banku Zachodniego WBK oraz Pierwszego Funduszu Rozwoju BRE Banku. Obecnie eCard proponuje dwa systemy obsługi płatności w Internecie: autoryzację kart płatniczych online oraz MikroPłatności. Firma współpracuje z ponad 170 serwisami internetowymi. Spośród 158 polskich detalicznych e-sklepów, oferujących możliwość zapłaty kartą, 112 (71%) obsługuje eCard.

Nie bez przyczyny eCard decyduje się na promocyjne wsparcie zakupów kartą w Internecie. Według przeprowadzonej przez eCard ankiety dotyczącej preferencji klientów wirtualnych sklepów, zaledwie co piąta osoba kupująca w Internecie płaci w ten sposób.

Na ankietę odpowiedziało 3450 internautów kupujących w sieci przynajmniej raz w roku. Ankieta eCardu wykazała, że 82% ankietowanych codziennie korzysta z Internetu. Prawie połowa ma wyższe wykształcenie. 60% pochodzi z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Kupujący za pomocą karty wydawali więcej niż korzystający z innych form płatności, a ich odsetek rośnie wraz z częstotliwością zakupów. Tak więc 42,3% osób kupujących w sieci częściej niż raz w miesiącu płaci kartą. Dla porównania, klienci kupujący raz do roku płacą kartą tylko w 10% przypadków.

Tylko 25% respondentów kupuje raz w miesiącu lub częściej. Także wydawane kwoty nie są duże – trzy czwarte klientów wydaje 50-250 zł. Pośród kupujących raz do roku, aż 32% wydaje mniej niż 50 zł. 95% tych, którzy kupują najczęściej, wydaje więcej niż 50 zł.

82% badanych posiada karty płatnicze. 86% woli jednak przy odbiorze płacić gotówką. Przelewy wybiera 18,6%, a zapłatę kartą – 17,7% (ok. 1% ankietowanych płaci kartą, ale nie preferuje tej formy zakupu). Najmniej popularne są przedpłata i wirtualna portmonetka.