Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Parcie na internet: 8,2% Polaków chce uzyskać dostęp w ciągu 6 miesięcy

Z badań TNS OBOP wynika, że rośnie odsetek osób planujących w ciągu najbliższych 6 miesięcy uzyskać dostęp do internetu. Wśród Polaków w wieku powyżej 15 lat aż 8,2% ma taki zamiar.

Z badania TNS Interbus, zrealizowanego w październiku 2004 roku przez TNS OBOP wynika, że osoby, które planują uzyskać dostęp do internetu to najczęściej młodzi i wykształceni mieszkańcy miast. Od ubiegłego roku odsetek osób z takim zamiarem wzrósł o 8,8%. Mniejszy był wśród mieszkańców miast do 20 tysięcy mieszkańców, lecz również wzrósł o 5,8%. Dostęp do internetu planuje uzyskać w ciągu najbliższego półrocza 5% mieszkańców wsi. Rok temu osób planujących uzyskać dostęp do internetu było 4,8%. Rośnie więc odsetek osób zainteresowanych tym medium.

Parcie na internet: 8,2% Polaków chce uzyskać dostęp w ciągu 6 miesięcy

Plany uzyskania dostepu do internetu w latach 2003 i 2004, ze względu na miejsce zamieszkania

Z badania TNS OBOP wynika też, że większość osób korzystających z Internetu najczęściej łączy się z siecią za pomocą swojego domowego komputera. 30% wszystkich badanych Polaków posiada dostęp do Internetu, zaś 22% ogółu stanowią internauci, tzn. osoby korzystające z sieci przynajmniej raz w miesiącu.