Parcie na internet: 8,2% Polaków chce uzyskać dostęp w ciągu 6 miesięcy

Z badań TNS OBOP wynika, że rośnie odsetek osób planujących w ciągu najbliższych 6 miesięcy uzyskać dostęp do internetu. Wśród Polaków w wieku powyżej 15 lat aż 8,2% ma taki zamiar.

Z badania TNS Interbus, zrealizowanego w październiku 2004 roku przez TNS OBOP wynika, że osoby, które planują uzyskać dostęp do internetu to najczęściej młodzi i wykształceni mieszkańcy miast. Od ubiegłego roku odsetek osób z takim zamiarem wzrósł o 8,8%. Mniejszy był wśród mieszkańców miast do 20 tysięcy mieszkańców, lecz również wzrósł o 5,8%. Dostęp do internetu planuje uzyskać w ciągu najbliższego półrocza 5% mieszkańców wsi. Rok temu osób planujących uzyskać dostęp do internetu było 4,8%. Rośnie więc odsetek osób zainteresowanych tym medium.

Parcie na internet: 8,2% Polaków chce uzyskać dostęp w ciągu 6 miesięcy

Plany uzyskania dostepu do internetu w latach 2003 i 2004, ze względu na miejsce zamieszkania

Z badania TNS OBOP wynika też, że większość osób korzystających z Internetu najczęściej łączy się z siecią za pomocą swojego domowego komputera. 30% wszystkich badanych Polaków posiada dostęp do Internetu, zaś 22% ogółu stanowią internauci, tzn. osoby korzystające z sieci przynajmniej raz w miesiącu.