Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Panorama Polska jest Dostępem

Panorama Polska, operator portalu Panorama Firm, przyjęła nazwę swojego właściciela – szwedzkiej Eniro. Nowa nazwa oznacza w języku esperanto „dostęp”.

Eniro Polska jest obecnie największą spółką Grupy Eniro i największym krajowym graczem na rynku yellow pages. Dawna Panorama Polska weszła w skład grupy ponad rok temu. Katalog Panorama Firm jest dystrybuowany w formie papierowej, wchodzi w skład portalu internetowego, serwisu WAP i na CD. Nazwa tego głównego produktu pozostaje niezmieniona.