PZU Życie wyróżnione

W niespełna trzy miesiące od uruchomienia nowego serwisu internetowego spółki PZU Życie (www.pzuzycie.pl), strona została uznana za najlepszą stronę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Badania przeprowadzone przez jury złożone z wykładowców Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, objęło wszystkie serwisy WWW towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Specjaliści pod kierownictwem dr Nemezjusza M. Pazio poddali ocenie dwadzieścia serwisów internetowych towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących na krajowym rynku. Ocena stron WWW oparta była na badaniu przeprowadzonym wśród ich odbiorców – studentów pracujących w wieku 22 – 30 lat. Badaniu poddano sześć cech wyróżniających strony: opis produktu, informacja o firmie, struktura strony, jej aktualność, strona graficzna, inne (kalkulator, publikacje, FAQ).