PTK Centertel zmniejsza stratę i inwestuje

Wzrost przychodów o 52,4%, strata netto niższa o 9% - takie wyniki w roku 2001 przedstawiła spółka zależna TP S.A. Jednocześnie spadają przychody z w przeliczeniu na abonenta. W tym roku Centeretel zapowiada ponadto zwiększenie nakładów inwestycyjnych – mają one wynieść 1,4 mld zł.

Przychody PTK Centertel wzrosły w ub. roku do 2,36 mld zł (w 2000 roku wyniosły 1,55 mld zł). Strata netto zmniejszyła się w 2001 do 603 mln zł z 665 mln rok wcześniej. Udział firmy w przyroście liczby nowych abonentów telefonii komórkowej brutto w ub. roku wyniósł 36%. Nakłady inwestycyjne Centertel w 2001 roku pochłonęły 1,3 mld PLN. Firma zapowiada wzrost nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych trzech lat. PTK Centertel przewiduje wydatkować na rozwój sieci i usług w br. 1,4 mld zł. Plany zakładają zwiększenie inwestycji w 2003 roku do 2 mld zł i w 2004 – do 2,3 mld zł. Plany te mogą jednak podlegać korekcie w przypadku przesunięcia terminu wdrożenia usług UMTS.

Spadają miesięczne przychody w przeliczeniu na użytkownika (ARPU). W porównaniu z rokiem 2000 ARPU dla wszystkich użytkowników PTK Centertel spadł o jedną czwartą i wyniósł 85 zł (rok wcześniej 112 zł). W przypadku klientów kart pre-paid POP ARPU wyniósł 31 zł (rok wcześniej – 34 zł). Wskaźnik ARPU dla klientów abonamentowych sieci Idea, który wyniósł w 2001 roku 140 zł (rok wcześniej 154 zł).

O 30% skrócił się czas rozmów prowadzonych przez użytkownika w miesiącu. Miesięczne połączenia liczone w minutach w przypadku systemu POP skróciły się do 36 min w 2001 z 57 minut w 2000. W przypadku klientów abonamentowych spadek był mniejszy: ze 141 min w 2000 do 121 min w 2001. Średnia długość połączeń w min dla wszystkich klientów obniżyła się ze 113 min do 78 minut.

Obniżył się jednocześnie koszt pozyskania klienta – karty POP z 232 zł w 2000 do 178 zł w 2001roku, w sieci IDEA z 780 do 678 zł i średni – z 586 zł w 2000 do 428 zł w 2001.