Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PTK Centertel zmniejsza stratę i inwestuje

Wzrost przychodów o 52,4%, strata netto niższa o 9% - takie wyniki w roku 2001 przedstawiła spółka zależna TP S.A. Jednocześnie spadają przychody z w przeliczeniu na abonenta. W tym roku Centeretel zapowiada ponadto zwiększenie nakładów inwestycyjnych – mają one wynieść 1,4 mld zł.

Przychody PTK Centertel wzrosły w ub. roku do 2,36 mld zł (w 2000 roku wyniosły 1,55 mld zł). Strata netto zmniejszyła się w 2001 do 603 mln zł z 665 mln rok wcześniej. Udział firmy w przyroście liczby nowych abonentów telefonii komórkowej brutto w ub. roku wyniósł 36%. Nakłady inwestycyjne Centertel w 2001 roku pochłonęły 1,3 mld PLN. Firma zapowiada wzrost nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych trzech lat. PTK Centertel przewiduje wydatkować na rozwój sieci i usług w br. 1,4 mld zł. Plany zakładają zwiększenie inwestycji w 2003 roku do 2 mld zł i w 2004 – do 2,3 mld zł. Plany te mogą jednak podlegać korekcie w przypadku przesunięcia terminu wdrożenia usług UMTS.

Spadają miesięczne przychody w przeliczeniu na użytkownika (ARPU). W porównaniu z rokiem 2000 ARPU dla wszystkich użytkowników PTK Centertel spadł o jedną czwartą i wyniósł 85 zł (rok wcześniej 112 zł). W przypadku klientów kart pre-paid POP ARPU wyniósł 31 zł (rok wcześniej – 34 zł). Wskaźnik ARPU dla klientów abonamentowych sieci Idea, który wyniósł w 2001 roku 140 zł (rok wcześniej 154 zł).

O 30% skrócił się czas rozmów prowadzonych przez użytkownika w miesiącu. Miesięczne połączenia liczone w minutach w przypadku systemu POP skróciły się do 36 min w 2001 z 57 minut w 2000. W przypadku klientów abonamentowych spadek był mniejszy: ze 141 min w 2000 do 121 min w 2001. Średnia długość połączeń w min dla wszystkich klientów obniżyła się ze 113 min do 78 minut.

Obniżył się jednocześnie koszt pozyskania klienta – karty POP z 232 zł w 2000 do 178 zł w 2001roku, w sieci IDEA z 780 do 678 zł i średni – z 586 zł w 2000 do 428 zł w 2001.