PTK Centertel rośnie w grupie

Do 8,8 mld złotych – czyli o 3,7% - wzrosły w pierwszym półroczu 2002 r. przychody Grupy Kapitałowej TP w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy wpływ na wyniki grupy miała dobra kondycja PTK Centertel.

W drugim kwartale 2002 r. Centertel pozyskał ok. 50% z ogólnej liczby nowych klientów polskich operatorów telefonii komórkowej. Pod koniec czerwca br. firma obsługiwała blisko 3,6 mln użytkowników – w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2001 liczba abonentów Centertela zwiększyła się więc o 75,1% (udział w rynku telefonii komórkowej zwiększył się z 24,7% do 30,7%).

W analizowanym okresie przychody spółki-matki, TP SA, spadły (w porównaniu z I półroczem 2001 r.) o 1,7%. Przedstawiciele firmy tłumaczą to spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego oraz zwiększeniem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. "Uwzględniając wszystkie czynniki uważam, że wynik ten jest zadowalający. Tym samym udowadniamy, że potrafimy dopasować swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych" - powiedział Marek Józefiak, prezes Telekomunikacji Polskiej.

Po raz pierwszy w historii grupy, informacje o przychodach i innych kluczowych wskaźnikach, ogłaszane są przez Grupę Kapitałową TP równolegle z France Telecom – jest to konsekwencją zaadaptowania spójnego ze standardami France Telecom sposobu prezentacji wybranych danych operacyjnych i finansowych. Skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą połowę 2002 będą dostępne w sierpniu br.