PTC przeciw TP SA

Polska Telefonia Cyfrowa wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania przeciw TP SA i Centertelowi.

Operator komórkowej sieci Era zarzuca im bowiem niedozwolone praktyki na rynku telekomunikacyjnym. Zdaniem PTC dominujący polski operator narzuca uciążliwe Ery warunki umowy, które przynosić mają TP SA nieuzasadnione korzyści. Praktyki te polegają na tym, że TP SA uzależnia zmniejszenie opłat za połączenia do sieci komórkowych od przyjęcia przez tychże operatorów zmienionych stawek rozliczeniowych. Na zmianę tych stawek zgodził się zależny od TP SA Centertel, operator sieci Idea. Porozumienia takiego nie zawarli jednak operatorzy Ery i Plusa.

Postępowanie takie, zdaniem przedstawicieli PTC, ogranicza konkurencję, jest wykorzystywaniem przez TP SA dominującej pozycji na rynku usług stacjonarnych i przejawem nieuczciwej konkurencji.