PTC może zbierać informacje o klientach

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, będzie nadal dokonywać kserokopii dokumentów przy zawieraniu z klientem umowy o świadczeniu dla niego usług telekomunikacyjnych. Decyzję o zgodności z prawem takiej procedury wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał operatorowi zakaz dokonywania kopii pełnych stron dokumentów kientów, gdyż zdaniem urzędu takie działanie było niezgodne z prawem. PTC zaskarżyła decyzję do NSA. Według GIODO, przy zakupie telefonu komórkowego, abonent powinien podać operatorowi niezbędne dane osobowe, natomiast kopiowanie zdjęć klientów wraz z opisem ich cech szczególnych i innymi informacjami jest łamaniem prawa. Decyzją NSA operator może nadal legalnie kserować dokumenty swoich przyszłych abonentów.