PTC miała 1,68 mld zł przychodu

Polska Telefonia Cyfrowa zanotowała w III kw. przychody w wysokości 1,68 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. Zysk netto operatora wzrósł ponad dwukrotnie do 355 mln zł. Szacunkowy udział PTC w polskim rynku telefonii bezprzewodowej pod koniec III kwartału 2004 r. osiągnął 38,1 proc. w porównaniu do 35,7 proc. rok wcześniej. Spółka szacuje, że całkowita liczba abonentów na polskim rynku, wzrosła o około 7,9 proc. do 21,2 mln abonentów, co stanowi 55,2-proc. penetrację rynku.

We wrześniu 2004r. ogólna liczba klientów PTC przekroczyła 8 milionów - co oznacza wzrost o prawie 39 proc., wobec 5,8 miliona klientów we wrześniu 2003 r. Inwestycje PTC, w tym w rozbudowę sieci, osiągnęły prawie 234 mln zł (ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej), a wartość zamówień złożonych dostawcom przekroczyła na koniec III kwartału 265 mln zł.

Marża EBITDA sięgnęła poziomu ponad 46 proc., zaś zysk EBITDA osiągnął wartość 785,7 mln zł., co oznacza wzrost o 18,7 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2003 r.

Plan zarządu zakłada zwiększenie przychodów spółki o co najmniej 13 proc. w stosunku do roku 2003. Na wzrost przychodów wpłynąć mają dobre wyniki sprzedaży w segmencie prepaid i usług nie-głosowych oraz dalsza optymalizacja struktury segmentu klientów abonamentowych - podaje PTC. Wciąż nie ma decyzji o dacie starcie komercyjnych usług UMTS, które operator w rejonie Warszawy testowo oferuje od sierpnia br.