Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PTC miała 1,68 mld zł przychodu

Polska Telefonia Cyfrowa zanotowała w III kw. przychody w wysokości 1,68 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. Zysk netto operatora wzrósł ponad dwukrotnie do 355 mln zł. Szacunkowy udział PTC w polskim rynku telefonii bezprzewodowej pod koniec III kwartału 2004 r. osiągnął 38,1 proc. w porównaniu do 35,7 proc. rok wcześniej. Spółka szacuje, że całkowita liczba abonentów na polskim rynku, wzrosła o około 7,9 proc. do 21,2 mln abonentów, co stanowi 55,2-proc. penetrację rynku.

We wrześniu 2004r. ogólna liczba klientów PTC przekroczyła 8 milionów - co oznacza wzrost o prawie 39 proc., wobec 5,8 miliona klientów we wrześniu 2003 r. Inwestycje PTC, w tym w rozbudowę sieci, osiągnęły prawie 234 mln zł (ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej), a wartość zamówień złożonych dostawcom przekroczyła na koniec III kwartału 265 mln zł.

Marża EBITDA sięgnęła poziomu ponad 46 proc., zaś zysk EBITDA osiągnął wartość 785,7 mln zł., co oznacza wzrost o 18,7 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2003 r.

Plan zarządu zakłada zwiększenie przychodów spółki o co najmniej 13 proc. w stosunku do roku 2003. Na wzrost przychodów wpłynąć mają dobre wyniki sprzedaży w segmencie prepaid i usług nie-głosowych oraz dalsza optymalizacja struktury segmentu klientów abonamentowych - podaje PTC. Wciąż nie ma decyzji o dacie starcie komercyjnych usług UMTS, które operator w rejonie Warszawy testowo oferuje od sierpnia br.