Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PRZEGLĄD TYGODNIA 29.09 – 5.10

Portal Interia.pl złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny w celu dopuszczenia jej akcji do publicznego obrotu.

Interia.pl została założona przez krakowską firmę informatyczną ComArch i radio RMF FM. Firmy na razie nie podały żadnych szczegółów dotyczących zawartości prospektu. Już wcześniej mówiono, że Interia chce zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w przyszłym roku. Do publicznego obrotu miałoby trafić ok. 20 procent akcji spółki z nowej emisji. Wcześniej inny portal Arena.pl ogłosił, że także wejdzie na giełdę w przyszłym roku i już przygotowuje emisję akcji o wartości 30-40 mln dolarów przeznaczonych do publicznego obrotu.

Publiczna oferta akcji Techmexu została odłożona. Nie podano nowego terminu jej przeprowadzenia. Zapisy na akcje bielskiego Techmexu miały zacząć się w poniedziałek. Spółka nie rozpoczęła jednak pierwszej oferty publicznej, a wcześniej nawet nie podała przybliżonej ceny akcji. „Odłożenie oferty wynika ze złej koniunktury na warszawskiej giełdzie” – powiedziała nam Teresa Studencka z zarządu spółki. Teraz spółka ma jeszcze trzy miesiące na przeprowadzenie publicznej oferty – prospekt emisyjny jest ważny do końca roku. Wartość oferty szacuje się na 160-200 mln zł.

Prezes zarządu Netia Holdings zrezygnował ze stanowiska. Meir Srebernik odejdzie ze spółki z końcem roku. Analitycy uważają, że rezygnacja Srebernika jest związana ze zmianami w akcjonariacie spółki. Telia AB, szwedzki narodowy operator telekomunikacyjny, obecnie ma ponad 48 procent udziałów firmy i powiększył swoja reprezantację w radzie nadzorczej. Najprawdopodobniej będzie dążył do obsadzenia stanowiska prezesa zarządu przez swojego kandydata i zmiany polityki finansowej Netii.

Ministerstwo Łączności w środę oficjalnie ogłosiło przetarg na pięć licencji, na telefonię komórkową trzeciej generacji. Licencje muszą zostać przyznane jeszcze w tym roku, ponieważ uchwalone niedawno prawo telekomunikacyjne nie zezwala na przyznawanie licencji w 2001 roku. We wtorek ministerstwo podało, że opłata za pasmo 20 MHz prawdopodobnie wyniesie 650 mln euro, a za pasmo 30 MHz – 971 mln euro. Jednak w ogłoszeniu, które ukazało się w dzisiejszej prasie, Ministerstwo Łączności nie podało żadnej ceny.

Obecni w Polsce operatorzy telefonii komórkowej, a także inni potencjalni uczestnicy przetargu, uważają, że resort powinien zmniejszyć liczbę licencji, jak i wysokość opłat. Polska jest pierwszy krajem w regionie, który zdecydował się na sprzedaż licencji na UMTS. Od 10 do 12 października zainteresowani uczestnictwem w przetargu mogą nabyć kopie dokumentacji przetargowej. Terminem złożenia ofert jest 10 listopada. Opłata za dokumentację wynosi 50.000 euro.

Enterprise Investors zainwestuje w najbliższych latach kolejne 300 mln w Polsce i krajach Europy Środkowej. 35 procent tej kwoty pójdzie na spółki IT. Fundusz będzie inwestował nie tylko w istniejące przedsięwzięcia teleinformatyczne, ale też w powstające spółki internetowe. Przeciętna wysokość jednej inwestycji wynosi od 3 do 25 mln USD, choc Jacek Siwicki, partner zarządzający EI, zapowiedział, że w przypadku internetowych start-upów możliwe są inne kryteria i wysokość zaangażowania się wyniesie 1-1,5 mln dolarów. Zakładany okres inwestowania wynosi od 3 do 7 lat.